Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pierzchnica - działka 1228/2

Pierzchnica, dnia 05.01.2024 r.

Znak: RA.6840.01.2024.MS

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 z późń. zm./, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688/ , Uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy Nr LIII/60/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pierzchnicy w drodze bezprzetargowej Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

   I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

Nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze ewidencyjnym 1228/2 – położona w miejscowości Pierzchnica – obręb 1

Podstawa nabycia – nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00074389/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

II.  Powierzchnia nieruchomości – 0,0575 ha.

III. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona na terenie miasta Pierzchnica przy ul. Stawowej (obręb 0001) gmina Pierzchnica. Działka stanowi grunt zabudowany i zagospodarowany.

Dostęp nieruchomości do drogi publicznej – brak (służebność gruntowa dojazdu przez działkę nr 1228/1 położoną w Pierzchnicy).

Sąsiedztwo nieruchomości – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz od strony zachodniej Zespół Zabytkowych Piwnic („Góra Piwniczna w Pierzchnicy”) podlegający konserwatorowi zabytków.

Uzbrojenie techniczne terenu - energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna zbiorcza.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:

a)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) Teren nieruchomości nr 1228/2 według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r. – użytkowanie rolnicze, korytarze ekologiczne.

V. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

   VI. Cena wywoławcza nieruchomości – 27 600,00 zł + 23% VAT.

   VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

   VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

   IX. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

   X. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

   XI. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

   XII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

   XIII. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i  Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędniczej 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13 oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

   Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 05.01.2024r. do dnia 26.01.2024r.

 

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

 

05

STY

2024

194

razy

czytano

231/4038

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

19

lip

2024

Zdjęcie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

19

lip

2024

Zdjęcie: Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

Gmina Pierzchnica

Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91/2024

17

lip

2024

Zdjęcie: Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

Gmina Pierzchnica

Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

17

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.