Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Odnawialne Źródła Energii

Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Odnawialne Źródła Energii

„Odnawialne źródła energii na terenie Gmin: Pierzchnica i Wodzisław”

 

W dniu 31 lipca 2018r. została podpisana z Województwem Świętokrzyskim Umowa Nr RPSW.03.01.00-26-0038/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Pierzchnica i Wodzisław”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, Osi priorytetowej III „Efektywna i zielona energiaRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gmin: Pierzchnica i Wodzisław.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 967 724,95 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 3 479 745,33  zł

Dofinansowanie ze środków UE: 2 087 847,20 zł

Wkład własny Beneficjenta: 1 879 877,75 zł.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wodzisław.

W ramach projektu na terenie partnerskich Gmin planowane jest wybudowanie 280 instalacji odnawialnych źródeł energii w tym:

 • w 118 lokalizacjach - instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,16 kW, 3,24 kW lub 3,78 kW wytwarzające energię elektryczną ,
 • w 162 lokalizacjach – instalacje kolektorów słonecznych o mocy 3,24 kW, 4,86 kW lub 6,48 kW wytwarzające energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Termin zakończenia projektu został wydłużony do 31.10.2019r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pierzchnica

Nabór od nowa na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne!

Zatwierdzono ostateczne zasady przyznawania dotacji na Odnawialne Źródła Energii ( OZE) i jest konieczność ustalenia od nowa listy chętnych.

Od dnia 14 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą w formie ankiet- zgłoszenia do udziału w projekcie od osób zainteresowanych montażem we własnych budynkach mieszkalnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii- osoby, które już taką ankietę składały muszą ją złożyć od nowa.

Urządzenia jakie będzie można potencjalnie zainstalować w obiektach to:

 • KOLEKTORY SŁONECZNE (do uzyskania ciepłej wody użytkowej)
 • PANELE FOTOWOLTAICZNE (do produkcji energii elektrycznej)

Poziom dofinansowania dla mieszkańców wynosi 60 % wydatków kwalifikowanych.

U osób, które zadeklarują swój udział  w projekcie poprzez złożenie ankiety, konieczne będzie przeprowadzenie wizji lokalnych, podczas których specjaliści z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych zbadają możliwość instalacji OZE                         w budynku oraz pomogą dobrać moc i rodzaj instalacji w zależności od potrzeb zgłaszającego.

Koszty wizji lokalnej pokrywa gmina.

Ankiety jak i ewentualne pytania dotyczące projektu należy kierować drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Pierzchnicy, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica,  lub osobiście w siedzibie Urzędu (sekretariat lub pokój 24, tel. 413538046 w. 25).

Więcej informacji będzie udzielone na zebraniach:

 • 24 sierpnia 2017 r. godz. 17.30 - Remiza OSP w Drugni ( miejscowości: Drugnia, Drugnia Rządowa, Wierzbie, Strojnów, Podstoła)
 • 24 sierpnia 2017 r. godz. 19.00 – Remiza OSP w Skrzelczycach (miejscowości: Maleszowa, Skrzelczyce, Brody, Górki, Kalina Górecka)
 • 31 sierpnia 2017 r. godz. 18.00 -  Remiza OSP w Pierzchnicy (miejscowości: Pierzchnica, Pierzchnianka, Osiny, Gumienice, Straszniów Gumienicki, Ujny, Holendry, Podlesie).

Termin składania ankiet: do 5 września 2017 godz. 15.30. Po tym terminie tylko na listę rezerwową.

Należy zaznaczyć, że realizacja inwestycji będzie możliwa tylko wtedy, gdy Gmina Pierzchnica otrzyma dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020.

Stanisław Strąk

Wójt Gminy Pierzchnica

ZAŁĄCZNIKI
Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • IMG_20200227_092117
 • IMG_20200227_092126_1
 • DJI_0015_3
 • DJI_0086
 • DJI_0066
 • DJI_0037
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy