Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pierzchnica, dnia 08.11.2023 r.

Znak: RA.6840.05.2023.MS

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463/, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688/ , Uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy Nr LII/52/2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pierzchnicy w drodze bezprzetargowej Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 802/3 – położona w miejscowości Pierzchnica – obręb 1

Podstawa nabycia – nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00069374/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

II. Powierzchnia nieruchomości – 0,0439 ha.

III. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 802/3 położona jest w Pierzchnicy przy ulicy Szkolnej. Teren nieruchomości jest względnie płaski i ma kształt prostokąta. Na działce znajduje się słup energetyczny, który może ograniczać zabudowę działki. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej Nr 1342T poprzez działkę 802/4.

Sąsiedztwo nieruchomości - od strony północnej działka zagospodarowana Domem Seniora, z pozostałych stron działki zabudowane budynkami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi. W dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, handlowo-usługowa, oświatowa oraz działki użytkowane rolniczo.

Uzbrojenie techniczne terenu - energia elektryczna, sieć gazowa oraz kanalizacja sanitarna, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:

a)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) Teren nieruchomości nr 802/3 według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r. – obszary zabudowane potencjalne, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

V. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości - 26 000,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

IX. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

X. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

XI. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

XII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

XIII. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i  Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędniczej 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13 oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 08.11.2023r. do dnia 29.11.2023r.

/-/ Stanisław Strąk

Burmistrz

08

LIS

2023

151

razy

czytano

219/3980

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:40 dnia 18.06.2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 109/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 108/2024

18

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.