Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 03.08.2023r.

Pierzchnica, dnia 03.08.2023 r.

Znak: RA.6840.03.2023.MS

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113/ oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572/ oraz Uchwałą Rady Miejskiej w  Pierzchnicy Nr XLIX/34/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Pierzchniance, Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

a) Nieruchomość stanowiąca własność Gminy o numerze ewidencyjnym: - 50/16 – położona w miejscowości Pierzchnianka.

b) Podstawa nabycia – nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00052668/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości – 0,2175 ha.

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona jest w Pierzchniance (obręb 0010), gmina Pierzchnica. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana oraz zakrzaczona i zakrzewiona. Dostęp i dojazd do nieruchomości -służebność gruntowa dojazdu (działka nr ewid. 50/17 objęta księgą wieczystą nr KI1B/00044343/3). W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa usługowo-przemysłowa (obiekty mleczarni), obiekty użyteczności publicznej (gminne ujęcie wody) oraz grunty uprawiane rolniczo.

Uzbrojenie techniczne terenu – w sąsiedztwie energia elektryczna, wodociąg, gazociąg i kanalizacja sanitarna zbiorcza.

4. Przeznaczenie nieruchomości:

a)     Nieruchomość gruntowa położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b)      Teren nieruchomości nr 50/16 według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. – użytkowanie rolnicze, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

5. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

6. Cena wywoławcza nieruchomości – 37 870,00 zł.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z poźń. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

9. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

11. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

13. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędnicza 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13  oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

/-/ Stanisław Strąk

Burmistrz

/-/ Stanisław Strąk

Burmistrz/-

 

/-/ Stanisław Strąk

Burmistrz

03

SIE

2023

209

razy

czytano

382/4043

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94/2024

22

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 10:11 dnia 22.07.2024

22

lip

2024

Zdjęcie: Święto Pierzchnicy 2024 !

Gmina Pierzchnica

Święto Pierzchnicy 2024 !

22

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

22

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

19

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.