Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Informuje się zainteresowane osoby, że z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

Świadczenie będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach osobom z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat,

2) osiągnęły wiek, w przypadku kobiet 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat,

3) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie Burmistrza właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

Na podstawie posiadanych dokumentów  Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu punkcji sołtysa w załączeniu.

03

LIP

2023

189

razy

czytano

406/4021

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Komunikat dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ...

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 08:38 dnia 12.07.2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 149/2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87/2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN ! Wojewódzki Fundusz Ochrony ...

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:44 dnia 11.07.2024

11

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.