Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

  

KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

dotyczy Programu „Studenta II-kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

 Informujemy, że w roku akademickim (szkolnym) 2012/2013 kontynuowany jest program realizowany przez PFRON  pn. „Studenta II-kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są studentami studiów pierwszego, drugiego stopnia studiów  wyższych, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich, uczniami szkół policealnych, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

Dofinansowanie może obejmować opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: zakwaterowania, dojazdów, związane z dostępem do internetu, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2012/2013 przyjmowane będą w terminie od 10 września 2012 r. do 10 października 2012 r. w oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły.

Szczegółowe informacje udostępnione są na stronie www.pfron.org.pl

Wnioski do pobrania na w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek C1, IV piętro .

 

26

WRZ

2012

1546

razy

czytano

2004/2764

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.