Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

I. Dane ogólne o organizacji
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5
26-015 Pierzchnica
NIP: 655-14-78-255
tel. (041)35-38-618; 607-539-549
e-mail: srt_pierzchnica@o2.pl
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - 9133Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 290846545
19 marca 1997 roku - wpis do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000014317
15 lipca 2004 r. – uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

Skład Zarządu:

Marek Kułan – prezes
Grażyna Tajer – sekretarz
Barbara Miszczyk – skarbnik
Mariola Słoka – członek
Marzena Ciopińska członek
W dniu 31 grudnia 2007 roku SRT liczył 41 członków.
II.Cele Statutowe:
Działalność nieodpłatna:

1) upowszechnianie wartości popierających trzeźwość i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu,
2) stosowanie środków przewidzianych prawem w stosunku do zjawisk alkoholizmu i pijaństwa,
3) niesienie pomocy w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu, pomoc materialna i wsparcie moralne dla rodzin alkoholików,
4) objęcie opieką dzieci z rodzin alkoholików zagrożonych patologią społeczną,
5) walka z nikotynizmem i używaniem narkotyków
6) współdziałanie z organizacjami sportowymi, kulturalnymi w propagowaniu idei trzeźwości.

Cele powyższe SRT realizuje poprzez:

1) zwracanie się z postulatami do władz samorządowych i państwowych o tworzenie właściwych warunków sprzyjających zachowaniom trzeźwościowym i walkę z alkoholizmem i pijaństwem,
2) pracę z młodzieżą szkolną,
3) współorganizowanie imprez sportowych, kulturowych z instytucjami zajmującymi się tą problematyką,
4) organizowanie pomocy materialnej dla dzieci alkoholików, osób uzależnionych od narkotyków
5) organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej dla członków rodzin alkoholików i osób uzależnionych od narkotyków,
6) współdziałanie z kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w propagowaniu trzeźwości i zwalczaniu postaw alkoholowych
7) organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań otwartych ze społeczeństwem.

Działalność odpłatna:

1) organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, spektakli profilaktycznych,
2) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: CYTOMAMMOBUS - 15.02.2023r. Rynek w Pierzchnicy

Gmina Pierzchnica

CYTOMAMMOBUS - 15.02.2023r. Rynek w Pierzchnicy

3

lut

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16/2023 - oblodzenie

3

lut

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 25/2023

3

lut

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15/2023 - silny wiatr

3

lut

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 24/2023

3

lut

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14/2023 - oblodzenie

3

lut

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.