Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

I. Dane ogólne o organizacji
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5
26-015 Pierzchnica
NIP: 655-14-78-255
tel. (041)35-38-618; 607-539-549
e-mail: srt_pierzchnica@o2.pl
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - 9133Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 290846545
19 marca 1997 roku - wpis do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000014317
15 lipca 2004 r. – uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

Skład Zarządu:

Marek Kułan – prezes
Grażyna Tajer – sekretarz
Barbara Miszczyk – skarbnik
Mariola Słoka – członek
Marzena Ciopińska członek
W dniu 31 grudnia 2007 roku SRT liczył 41 członków.
II.Cele Statutowe:
Działalność nieodpłatna:

1) upowszechnianie wartości popierających trzeźwość i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu,
2) stosowanie środków przewidzianych prawem w stosunku do zjawisk alkoholizmu i pijaństwa,
3) niesienie pomocy w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu, pomoc materialna i wsparcie moralne dla rodzin alkoholików,
4) objęcie opieką dzieci z rodzin alkoholików zagrożonych patologią społeczną,
5) walka z nikotynizmem i używaniem narkotyków
6) współdziałanie z organizacjami sportowymi, kulturalnymi w propagowaniu idei trzeźwości.

Cele powyższe SRT realizuje poprzez:

1) zwracanie się z postulatami do władz samorządowych i państwowych o tworzenie właściwych warunków sprzyjających zachowaniom trzeźwościowym i walkę z alkoholizmem i pijaństwem,
2) pracę z młodzieżą szkolną,
3) współorganizowanie imprez sportowych, kulturowych z instytucjami zajmującymi się tą problematyką,
4) organizowanie pomocy materialnej dla dzieci alkoholików, osób uzależnionych od narkotyków
5) organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej dla członków rodzin alkoholików i osób uzależnionych od narkotyków,
6) współdziałanie z kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w propagowaniu trzeźwości i zwalczaniu postaw alkoholowych
7) organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań otwartych ze społeczeństwem.

Działalność odpłatna:

1) organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, spektakli profilaktycznych,
2) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy