Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zaprasza do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. załatwianiu spraw urzędowych;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w    udzielaniu   bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta, proszone są o składanie KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU lub o osobiste zgłoszenie się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy pokój nr 2 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem socjalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 można uzyskać klikając w link:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

lub pod numerem telefonu: 41 353 80 22.

Kamila Jurek
Kierownik MGOPS

 

Załącznik:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53/2022 - Silny wiatr.

20

maj

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52/2022 - Burze z ...

20

maj

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - ...

20

maj

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Uchwała Rady Powiatu Kieleckiego w sprawie ustalenia ...

19

maj

2022

Zdjęcie: Laboratoria Przyszłości w Szkole w Pierzchnicy!

Gmina Pierzchnica

Laboratoria Przyszłości w Szkole w Pierzchnicy!

19

maj

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie o sprzedaży zbiorników plastikowych

19

maj

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.