Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy - Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu

W dniu 26 marca 2021 roku Gmina Pierzchnica podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu „Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (Umowa Nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00).

Realizację projektu rozpoczęto w 2018r. na podstawie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim pre-umowy. W ramach projektu wykonano modernizację ulic i chodników na ul. Wyszyńskiego, Urzędniczej i ul. Mickiewicza, przebudowę ul. Mlecznej, budowę parkingów przy ul. Urzędniczej, budowę chodników na osiedlu Kamionki (ulice: Mickiewicza-etap II, Słowackiego, Langiewicza, Żeromskiego), budowę oświetlenia przy ulicy Błońskiej, Łąkowej, Jana Pawła II, budowę placu zabaw na osiedlu Leśnictwo, przebudowę placu zabaw polegającą na wymianie istniejących urządzeń na os. Kamionki. W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynku szkoły. W 2021r. przewidziano również poprawę funkcjonalności rynku (m.in. przebudowę fontanny wraz z budową wodotrysków, monitoring, infokiosk). Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Ponadto w ramach projektu zaplanowano odnowienie trzech zabytkowych „piwniczek” na Górze Piwnicznej, termomodernizację Ośrodka Zdrowia, modernizację kanalizacji przy ul. Piłsudskiego, budowę parkingów przy ulicach Piłsudskiego oraz Wyszyńskiego, wymianę  oświetlenia  ulicznego,  budowę  boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Kieleckim (w zakresie modernizacji chodnika przy drodze powiatowej – ulicy Szkolnej) oraz partnerem prywatnym, który odpowiada za przebudowę placu na terenach poprzemysłowych oraz rozbudowę hali magazynowej).

Powierzchnia obszarów objętych projektem to prawie 11 ha. Zakończenie projektu planowane jest do końca 2022r.

Całkowita wartość inwestycji: 5 346 134,54 PLN

Wartość dofinansowania: 3 591 560,92 PLN.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz realizację działań przyjaznych środowisku.

Linki:

https://www.swietokrzyskie.pro/rewitalizacja-gmin-dla-mieszkancow-i-rozwoju/

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1443-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-06-05-00-iz-00-26-156-17-w-ramach-dzialania-6-5-rewitalizacja-obszarow-miejskich-i-wiejskich

 

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Zdjęcie: iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

Gmina Pierzchnica

iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54/2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:12 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja dotycząca programu ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:17 dnia 23.05.2024

23

maj

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.