Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Wnioski - świadczenia rodzinne

Strona główna » Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » AKTUALNOŚCI » Wnioski - świadczenia rodzinne

W trosce o ułatwienie dotarcia do niezbędnych dokumentów związanych z realizowanymi świadczeniami, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy informuje, że istnieje możliwość dostępu do wniosków do poszczególnych świadczeń.

Klikając w link
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

znajdziesz wnioski do:

- Świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (300+)
- Świadczenia wychowawczego (500+)
- Zasiłku rodzinnego
- Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
- Zasiłku pielęgnacyjnego
- Specjalnego zasiłku opiekuńczego
- Świadczenia pielęgnacyjnego
- Świadczenia rodzicielskiego
- Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- Zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Klikając w link
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

uzyskasz dostęp do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy