Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

 

 

Inwestycje ruszyły pełną parą.

Nowe drogi osiedlowe
W maju br. oddano do użytku ponad 800 mb nowych dróg na osiedlu Mrowia Góra w Pierzchnicy. W ramach inwestycji powstały także chodniki z kostki brukowej i zjazdy na posesje. Zamontowano także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 progi zwalniające) oraz umocniono pobocza kruszywem. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej w kwocie 426 199,05 zł co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 715839,14 zł.

Rynek pięknieje
Dobiegają końca prace przy kolejnej inwestycji realizowanej przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – „Przebudowie płyty Rynku i odbudowie części drogi gminnej – ul. Błońskiej w Pierzchnicy”. Wykonano już nawierzchnię z płyt granitowych, z kostki bruko-wej w kolorze grafitu, czerwieni i oliwki, wyregulowano palisady otaczające drzewa, wykonano także odwodnienie fontanny oraz regulację wysokości nawierzchni z kostki granitowej przy zabytkowej studni. W ramach tej inwestycji dokonana została przebudowa ulicy Błońskiej na długości około 1 km. Wykonano nową nawierzchnie asfaltową, chodniki, zjazdy. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej w 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Asfalt na drogi gminne
Wykonano  nawierzchnię asfaltową na ulicy Krótkiej w Pierzchnicy, która  teraz będzie ulicą jednokierunkową – z wjazdem od ul. Szkolnej.
Rozpoczęto także wykonywanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych dojazdowych do posesji w poszczególnych miejscowościach gminy Pierzchnica. W ramach przebudowy zostanie wzmocniona podbudowa dróg kruszywem, zostaną położone dwie warstwy nawierzchni asfaltowej i zostaną wykonane pobocza z kruszywa. W pierwszym etapie robót - do końca czerwca br.  wykonane będą następujące odcinki dróg gminnych: Skrzelczyce Chebdzie – odcinek ok. 500 mb., Skrzelczycka Góra – odcinek ok. 700 mb, Skrzelczyce Piaski – odcinek ok. 300 mb, Gumienice Lizawy – odcinek ok. 1000mb, Gumienice – droga nr 936 – odcinek ok. 300 mb.
W drugim etapie robót – do końca września br. przewiduje się wykonanie nawierzchni asfaltowych na następujących drogach gminnych: Brody –droga nr 372 – odcinek ok. 350 mb, Brody – droga nr 317 –odcinek  ok. 150 mb, Brody – droga nr 270 – odcinek ok. 300 mb, Maleszowa – obok „Dworku” – odcinek ok. 200 mb, Maleszowa – od drogi powiatowej nr 0004T do drogi powiatowej nr 0002 T – odcinek ok. 300 mb.

Świetlice
Dobiegają końca prace przy budowie zaplecza technicznego dla terenów sportowych w Ujnach. W ramach inwestycji wykonano budynek o powierzchni 60 m² wraz z instalacją solarną (kolektory słoneczne) oraz plac  zabaw dla dzieci. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wykonano także I etap inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania sklepu na świetlicę wiejską w Wierzbiu. Obecnie większość prac budowlanych została zakończona, do wykonania pozostały roboty wykończeniowe,  niwelacja terenu,  roboty brukarskie oraz instalacja urządzeń  na placu zabaw – który również zostanie wykonany w ramach umowy z wykonawcą. Inwestycja ta – również jest współfi-nansowana z Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich.

Place zabaw, boiska i przystanki
Rozstrzygnięto przetarg i już niebawem zostaną wykonane place zabaw w Pierzchnicy, Skrzelczycach oraz Podlesiu, a także boisko piłkarskie w Skrzelczycach i Podlesiu.
W ramach funduszu sołeckiego w Osinach zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci, a w Górkach piłkochwyty przy boisku.
Dokonano także wyboru dostawcy 3 wiat przystankowych i już niebawem nowe przystanki pojawią się w Górkach, Osinach i Skrzelczycach.
Remontowane są przystanki w Gumienicach przy dofinansowaniu Wspólnoty Gruntowej z Gumienic. Wkrótce będzie zlecony remont przystanku w Górkach.

Rozliczona inwestycja.
Zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce” – po kontroli instytucji zewnętrznej zostało końcowo odebrane i rozliczone. Gmina Pierzchnica dostała dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów na w/w zadanie w kwocie ponad 180 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 320 tysięcy złotych.

Nowe projekty
Parkingi. Trwają prace nad wykonaniem projektów technicznych dwóch parkingów na samochody osobowe przy cmentarzach w Pierzchnicy na około 100 pojazdów (wykonanie przewiduje się na przyszły rok z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Remizy. Opracowywane są projekty techniczne wymiany więźb dachowych na remizach w Gumienicach, Maleszowej i Drugni oraz budynku przeznaczonego na świetlicę w Strojnowie.
Place zabaw. W najbliższym czasie rozpoczną się prace nad przygotowaniem projektów technicznych placów zabaw dla dzieci w: Górkach, Pierzchniance, Maleszowie i Strojnowie.
Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie nowej instalacji centralnego ogrzewania na olej opałowy w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Skrzelczycach. Ogłoszenie przetargu na w/w roboty planuje się na czerwiec bieżącego roku – a wykonanie na 30 wrzesień br.

Drogi powiatowe
Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej przez Pierzchnicę. Inwestycja jest realizowana przez Powiat, a Gmina Pierzchnica ją współfinansuje. Do 31 marca przekazano do powiatu 300 tys. zł, a do końca września musimy przekazać jeszcze 95.000zł jako wkład własny do inwestycji.
Wójt Stanisław Strąk zawarł porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych i rozpoczęły się prace projektowe odwodnienia dróg powiatowych przez wieś Brody oraz przez Pierzchniankę. Ponadto wykonywany jest projekt techniczny chodnika wzdłuż drogi powiatowej przez wieś Gumienice- Szosa. Wykonanie powyższych inwestycji przy współfinansowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach przewidziane jest na przyszły rok. Ponadto Wójt prowadzi uzgodnienia dotyczące przebudowy skrzyżowania ulicy Kieleckiej i Stawowej oraz budowy chodnika w kierunku Osin.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

10

STY

2012

2880

razy

czytano

Gmina Pierzchnica

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.