Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pierzchnica, dnia 05.10.2023 r.

Znak: RA.6840.04.2023.MS

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) , Uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy Nr LI/46/2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 2041/1 – położona w miejscowości Pierzchnica – obręb 1

Podstawa nabycia – nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00039923/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

II.  Powierzchnia nieruchomości – 0,0214 ha.

III. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 2041/1 położona jest w Pierzchnicy. Obecnie porośnięta trawą, miejscami zakrzaczona i zakrzewiona. Dostęp i dojazd do nieruchomości - bardzo dobry (ul. Lipowa). Sąsiedztwo nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Uzbrojenie techniczne terenu - energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna zbiorcza.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:

a)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) Teren nieruchomości nr 2041/1 według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r. – od drogi gminnej obszary zabudowane potencjalne, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

V. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości - 18 700,00 zł.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1570, 1598) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

IX. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

X. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

XI. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

XII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

XIII. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i  Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędniczej 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13 oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 05.10.2023r. do dnia 26.10.2023r.

Burmistrz
Stanisław Strąk

05

PAŹ

2023

164

razy

czytano

214/3946

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Zdjęcie: iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

Gmina Pierzchnica

iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54/2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:12 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja dotycząca programu ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:17 dnia 23.05.2024

23

maj

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.