Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dzieci w wieku do 18 r.ż., na drugie i każde kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. do 1 lipca 2016 r. włącznie,  rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

E-wniosek będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS, e-PUAP oraz bankowości elektronicznej.

We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres oraz dane dzieci pozostające na utrzymaniu. 

W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko musi dołączyć do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny.

Osoby pobierające zasiłek rodzinny w tut. Ośrodku składają sam wniosek (chyba, że zmieniła się sytuacja dochodowa rodziny).

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko do wniosku nie dołączamy żadnych dodatkowych dokumentów.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 uwzględniając zmiany sytuacji dochodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 41 35 38 022, a także na uruchomionej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach infolinii dla adresatów świadczenia czynną w godz. 7.30 – 15.30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami telefonów 41 342 16 35 lub 41 342 12 05 oraz droga mailową pod adresem: wps39@kielce.uw.gov.pl i wps40@kielce.uw.gov.pl.

Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy pokój nr 1

21

MAR

2016

1442

razy

czytano

1792/3319

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

XV Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych.

20

wrz

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Warsztaty strategiczne dotyczące budowy nowej LSR - ...

14

wrz

2022

Zdjęcie: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu ...

Gmina Pierzchnica

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu ...

14

wrz

2022

Zdjęcie: KAMPANIA SPOŁECZNA "SADZA PŁONIE.CZAD ZABIJA. ŻYJ."

Gmina Pierzchnica

KAMPANIA SPOŁECZNA "SADZA PŁONIE.CZAD ZABIJA. ŻYJ."

14

wrz

2022

Zdjęcie: APEL DO HODOWCÓW DROBIU - PTASIA GRYPA!

Gmina Pierzchnica

APEL DO HODOWCÓW DROBIU - PTASIA GRYPA!

14

wrz

2022

Zdjęcie: Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno ...

Gmina Pierzchnica

Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno ...

13

wrz

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.