Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dzieci w wieku do 18 r.ż., na drugie i każde kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. do 1 lipca 2016 r. włącznie,  rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

E-wniosek będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS, e-PUAP oraz bankowości elektronicznej.

We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres oraz dane dzieci pozostające na utrzymaniu. 

W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko musi dołączyć do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny.

Osoby pobierające zasiłek rodzinny w tut. Ośrodku składają sam wniosek (chyba, że zmieniła się sytuacja dochodowa rodziny).

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko do wniosku nie dołączamy żadnych dodatkowych dokumentów.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 uwzględniając zmiany sytuacji dochodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 41 35 38 022, a także na uruchomionej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach infolinii dla adresatów świadczenia czynną w godz. 7.30 – 15.30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami telefonów 41 342 16 35 lub 41 342 12 05 oraz droga mailową pod adresem: wps39@kielce.uw.gov.pl i wps40@kielce.uw.gov.pl.

Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy pokój nr 1

21

MAR

2016

1540

razy

czytano

2339/3866

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Konkurs „Sposób na Sukces”

1

mar

2024

Zdjęcie: Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

29

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.