Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uroczyste obchody 25-lecia Samorządności w Gminie Pierzchnica

                Wybory, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, umożliwiły przeprowadzenie szeroko zakrojonych reform ustrojowych, gospodarczych i społecznych. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym dała milionom Polaków, możliwość decydowania o tym, kto będzie ich reprezentował na poziomie lokalnym. Na jej podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach istniejących gmin prawdziwy samorząd. W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. Polacy potwierdzili w pierwszych wolnych wyborach samorządowych, które odbył się 27 maja 1990 roku, że opowiadają się za zmianami i wolnością. Zwyciężyła solidarna decyzja, zwyciężyła wspólnota. Nowo wybrane rady gmin i miast wybrały swoje władze wykonawcze – prezydentów, burmistrzów oraz wójtów.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa zakres działania gminy oraz najważniejsze zadania, które przed nią stoją. Do nich w szczególności należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, realizowane w ramach zadań własnych gminy, zarówno o charakterze obligatoryjnym jak i fakultatywnym, które obejmują m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg i ulic, wodociągów i kanalizacji, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk, zieleni gminnej i zadrzewień, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego.

Na uroczystym spotkaniu z okazji 25 – lecia tego jakże ważnego wydarzenia wspominano, jak tworzyła się samorządność w naszej gminie. Na konferencję zostali zaproszeni wszyscy Radni Rady Gminy Pierzchnica oraz Sołtysi, którzy na przestrzeni tego ćwierćwiecza pełnili funkcje w strukturze naszego samorządu. Najbardziej zasłużeni, którzy przez wiele lat działali na rzecz naszej społeczności lokalnej zostali wyróżnieni przez obecnego Wójta Gminy Pierzchnica Pana Stanisława Strąka oraz Przewodniczącą Rady Gminy Panią Marię Łopatowską Dyplomami Uznania. Minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących już działaczy.

Swoje wspomnienia z okresu tworzenia naszego Samorządu przedstawił wieloletni Wójt i Radny Rady Gminy Pierzchnica Pan Marek Zatorski. W imieniu pierwszego przewodniczącego rady Gminy Pana Bogumiła Pasternaka wypowiedział się współpracujący z nim Pan Zdzisław Rękas. Głos zabrał także Gość specjalny: Starosta Powiatu Kieleckiego Pan Michał Godowski. Na tę wyjątkową okoliczność Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica Pan Dariusz Michalski przekazał na ręce Wójta jubileuszowy grawerton.

Na rozpoczęcie uroczystego spotkania, przed zgromadzonymi wystąpiła młodzież miejscowego Gimnazjum przedstawiając program artystyczny, do którego została przygotowana przez panie nauczycielki: Teresę Rokicką i Marzenę Wojtkowicz.

Katarzyna Jędrzejewicz

(źródło: gminazychlin.pl)

 

15

CZE

2015

4027

razy

czytano

2621/3981

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

20

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:40 dnia 18.06.2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 109/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71/2024

18

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.