Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Odnawialne Źródła Energii

Strona główna » Urząd Gminy » Odnawialne Źródła Energii

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pierzchnica

Informuję, że Gmina Pierzchnica  rozpoczyna przygotowania do pozyskania środków unijnych na instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii (OZE) dla mieszkańców gminy Pierzchnica.

W związku z powyższym, do dnia 10 marca 2017 roku przyjmowane będą w formie ankiet – zgłoszenia do udziału w projekcie od osób zainteresowanych montażem we własnych budynkach mieszkalnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.                                                                                       

Należy zaznaczyć, że realizacja inwestycji będzie możliwa tylko wtedy, gdy będzie odpowiednio duża liczba chętnych i Gmina Pierzchnica otrzyma dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020.

Zebrane zgłoszenia i dane z ankiet będą podstawą do opracowania zbiorczego wniosku o dofinansowanie.

Urządzenia jakie będzie można potencjalnie zainstalować w obiektach to:

 • KOLEKTORY SŁONECZNE (do uzyskania ciepłej wody użytkowej)
 • POMPY CIEPŁA (do uzyskania ciepłej wody użytkowej i do centralnego ogrzewania)
 • PANELE FOTOWOLTAICZNE (do produkcji energii elektrycznej)

Na dzień dzisiejszy poziom dofinansowania dla mieszkańców może wynieść od 60 % do 85% wartości instalacji w zależności od warunków naboru wniosków i konkursu o dofinansowanie, który ogłoszony będzie prawdopodobnie w II kwartale 2017 roku. Mogą pojawić się również inne informacje, których na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a które będą miały wpływ   na ostateczny kształt projektu.

Przykładowy szacunkowy koszt wykonania instalacji OZE dla 4 osób w gospodarstwie domowym  przy najniższym dofinansowaniu  w wysokości 60%:

- kolektory słoneczne: ok. 10.000 zł (szacowany wkład własny mieszkańca - to  ok. 4000 zł),

- pompa ciepła: w zależności od typu:

a) powietrzna CWU – ok. 10.000 zł  (szacowany  wkład  własny mieszkańca to ok. 4000 zł),

b) powietrze/woda – 13 kW – ok. 30.000 zł (szacowany wkład własny mieszkańca to ok. 12.000 zł),

c) gruntowa z odwiertem 17 kW – ok. 60.000 zł (szacowany wkład własny mieszkańca to ok. 24.000 zł),

 

- instalacja fotowoltaiczna – moc 4 kW – ok. 22.000 zł (szacowany wkład własny mieszkańca to ok. 8800 zł).

Są to koszty podane jedynie  szacunkowo, przy najniższym dofinansowaniu w wysokości 60%, mające na celu określenie wysokości kosztów wykonania poszczególnych typów  instalacji przez każdego  mieszkańca, jednakże nie są one wiążące i w zależności od poziomu dofinansowania i późniejszych procedur przetargowych  mogą ulec zmianie.

U osób, które zadeklarują swój udział  w projekcie poprzez złożenie ankiety, konieczne będzie przeprowadzenie wizji lokalnych, podczas których specjaliści z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych zbadają możliwość instalacji OZE  w budynku oraz pomogą dobrać moc i rodzaj instalacji w zależności od potrzeb zgłaszającego. Koszt wykonania takiej wizji lokalnej  wynosi około:

- 200 zł – w przypadku ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych,

- 300 zł – w przypadku pompy ciepła.

Koszty wizji lokalnej pokrywają osoby, które złożą deklarację i u których w trakcie wizji lokalnej potwierdzi się możliwość instalacji OZE.

Na wykonanie wizji lokalnej będzie zawierana indywidualna umowa na powyższe kwoty pomiędzy firmą wykonującą wizję lokalną – a mieszkańcem. W trakcie wizji lokalnej będzie można odstąpić od podpisania umowy bez ponoszenia kosztów.

Zarówno ankiety jak i ewentualne pytania dotyczące projektu należy kierować drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Pierzchnicy, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, drogą elektroniczną: urzad.gminy@pierzchnica.pl  lub osobiście  w siedzibie Urzędu (sekretariat lub pokój 24, tel. 413538046 w. 25).

Wstępny harmonogram działań przedstawia się następująco:

1. Składanie ankiet przez mieszkańców – do 10.03.2017r.

2. Wykonanie wizji lokalnych u mieszkańców – marzec/kwiecień 2017r.

3. Złożenie przez Gminę wniosku o dofinansowanie zadania – II kwartał 2017r.

4. Informacja o uzyskaniu/ nie uzyskaniu dofinansowania – koniec 2017r. lub początek             

     2018r.

5. Ewentualna realizacja zadania – 2018r.

 

Stanisław Strąk

Wójt Gminy Pierzchnica

ZAŁĄCZNIKI
Linki
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Gminy Pierzchnica
ul. 13-go Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

 • harmonogram_1
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy