Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

WNIOSEK o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 poz. 1469)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775)

II. WYMAGANE DOKUMENTY: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA (załącznik)

Do wniosku należy załączyć
1. udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
2. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w wysokości  107 zł.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami:

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA, pokój nr 24, tel. 041 3705618

 

Na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica posiada:

1. Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zrecze Duże 1A,

26-020 Chmielnik

tel. 41 354 44 30

2. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

tel. 801 133 088

3. P.H.U. „WC-Box” Usługi asenizacyjne Wynajem toalet przenośnych Radosław Pabis

Przededworze 34

26-020 Chmielnik

tel. 665 373 975

4. Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o. o.

ul. Kielecka 20

26-015 Pierzchnica

tel. 41/3538215, 667995241

 
 

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia ...

6

gru

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106/2023 - Mgła ...

5

gru

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Prośba o wypełnienie ankiety

4

gru

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104/2023 - Intensywne ...

1

gru

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

ZAWIADOMIENIE dot. przeprowadzenia pomiarów pola ...

1

gru

2023

Zdjęcie: Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na ...

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na ...

30

lis

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.