Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stanisław Kwapisz

Skarbnik Adela Pałyga

Sekretarz Izabela Idzik

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Renata Rajca

Członkowie –  Aneta Partyka

                        Barbara Stradomska

 

 Adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni

Drugnia 28

26-015 Pierzchnica

powiat kielecki

województwo świętokrzyskie

telefon – (41)3539014

Stowarzyszenie ma siedzibę w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II    w Drugni

 Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni to organizacja pozarządowa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 11 lipca 2001 roku.                                

Skład Zarządu:

Prezes -Marek Wiewióra  

Skarbnik - Jan Krzemiński

Sekretarz - Agnieszka Kręcisz

W szeregi stowarzyszenia zapisało się 20 członków, w większości młodych ludzi. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 21 października 2001 roku Wójt Gminy Pierzchnica pan Marek Zatorski poinformował, że sytuacja finansowa gminy zmusza do szukania różnych rozwiązań i zaproponował przekształcenie szkoły w Drugni w szkołę społeczną prowadzoną przez stowarzyszenie. Walne Zgromadzenie dyskutowało nad możliwością prowadzenia szkoły i przedszkola, podjęto nawet działania w tym kierunku. Nie doszło jednak do przejęcia tych placówek, a Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni skupiło się na prowadzeniu działalności statutowej (prowadzenie świetlicy szkolnej i biblioteki) oraz  pracy z młodzieżą propagując uprawianie sportu i zdrowy styl życia. Działalność społeczna Prezesa i jego zaangażowanie udzieliło się wielu młodym członkom stowarzyszenia i wspólnymi siłami wybudowali boisko do gry w piłkę nożną. W 2005 roku odbyły się na tym boisku pierwsze rejonowe zawody sportowe. W związku z rezygnacją pana Marka Wiewióry ze stanowiska Prezesa w lutym 2006r. nastąpiły zmiany w Zarządzie stowarzyszenia. W wyborach ukonstytuował się nowy Zarząd  w składzie:

Prezes - Stanisław Kwapisz

Skarbnik - Adela Pałyga

Sekretarz - Elżbieta Stemplewska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Marcin Dziarmaga

Członkowie – Michał Czechowski

                        Mateusz Idzik

Nowy Zarząd kontynuował działalność statutową, działał również na rzecz lokalnej społeczności. Organizował rozgrywki i  zawody sportowe. Angażował młodych ludzi do uprawiania różnych sportów i krzewienia kultury fizycznej. Od 2007 roku Stowarzyszenie nie prowadziło już biblioteki i świetlicy szkolnej - te obowiązki przejęła szkoła. Natomiast         od 1 kwietnia 2008 roku przejęło prowadzenie Alternatywnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej. Była  to kontynuacja realizowanego ze środków unijnych projektu.           Od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.  realizowany był w przedszkolu ze środków unijnych projekt „Bajkowe przedszkole” w ramach POKL na kwotę 237 tys. zł. Jego zasadniczym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  w wieku 3-5 lat pochodzących ze środowiska wiejskiego. W ciągu tych kilku lat działalności Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni wpisuje się pozytywnie do kroniki naszego regionu. Oczywiście wszystkie poczynania i działania stowarzyszenia nie byłyby możliwe bez dotacji finansowych otrzymywanych od Urzędu Gminy w Pierzchnicy i od Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica oraz bez zaangażowania zarządu i społecznej pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. W szeregach stowarzyszenia było 29 członków i 4 członków honorowych. W związku z rezygnacją członków Zarządu w lipcu 2012 wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes- Anna Topolska

Skarbnik-Katarzyna Kałandyk

Sekretarz- Anna Fit

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Rudnik

Członkowie – Barbara Dąbrowa

                        Kinga Stryjewska

W szeregach Stowarzyszenia było  wtedy 60 członków i byli  to w większości rodzice uczniów szkoły i przedszkola.

Od 1 września 2012r.  Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni stało się organem prowadzącym publiczną Społeczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Drugni. Od 02.01.2014r. do 31.12.2014r. realizowany był ze środków unijnych projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni” na kwotę   160 123,25 zł. W ramach realizacji projektu został zakupiony plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich oraz zakupiono wyposażenie dostosowane do potrzeb i możliwości w/w dzieci.

W dniu 11 stycznia 2015r. Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd w składzie:

Prezes - Stanisław Kwapisz

Skarbnik - Adela Pałyga

Sekretarz - Izabela Idzik

Dnia 12 sierpnia 2015r. Walne Zgromadzenie wybrało nowych członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca – Renata Rajca

Członkowie – Aneta Partyka

                       Barbara Stradomska

Na dzień 11 stycznia 2015r. w szeregach Stowarzyszenia było 48 członków.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 37 członków.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

19

lip

2024

Zdjęcie: Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

Gmina Pierzchnica

Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91/2024

17

lip

2024

Zdjęcie: Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

Gmina Pierzchnica

Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:01 dnia 16.07.2024

16

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.