Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stanisław Kwapisz

Skarbnik Adela Pałyga

Sekretarz Izabela Idzik

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Renata Rajca

Członkowie –  Aneta Partyka

                        Barbara Stradomska

 

 Adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni

Drugnia 28

26-015 Pierzchnica

powiat kielecki

województwo świętokrzyskie

telefon – (41)3539014

Stowarzyszenie ma siedzibę w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II    w Drugni

 Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni to organizacja pozarządowa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 11 lipca 2001 roku.                                

Skład Zarządu:

Prezes -Marek Wiewióra  

Skarbnik - Jan Krzemiński

Sekretarz - Agnieszka Kręcisz

W szeregi stowarzyszenia zapisało się 20 członków, w większości młodych ludzi. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 21 października 2001 roku Wójt Gminy Pierzchnica pan Marek Zatorski poinformował, że sytuacja finansowa gminy zmusza do szukania różnych rozwiązań i zaproponował przekształcenie szkoły w Drugni w szkołę społeczną prowadzoną przez stowarzyszenie. Walne Zgromadzenie dyskutowało nad możliwością prowadzenia szkoły i przedszkola, podjęto nawet działania w tym kierunku. Nie doszło jednak do przejęcia tych placówek, a Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni skupiło się na prowadzeniu działalności statutowej (prowadzenie świetlicy szkolnej i biblioteki) oraz  pracy z młodzieżą propagując uprawianie sportu i zdrowy styl życia. Działalność społeczna Prezesa i jego zaangażowanie udzieliło się wielu młodym członkom stowarzyszenia i wspólnymi siłami wybudowali boisko do gry w piłkę nożną. W 2005 roku odbyły się na tym boisku pierwsze rejonowe zawody sportowe. W związku z rezygnacją pana Marka Wiewióry ze stanowiska Prezesa w lutym 2006r. nastąpiły zmiany w Zarządzie stowarzyszenia. W wyborach ukonstytuował się nowy Zarząd  w składzie:

Prezes - Stanisław Kwapisz

Skarbnik - Adela Pałyga

Sekretarz - Elżbieta Stemplewska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Marcin Dziarmaga

Członkowie – Michał Czechowski

                        Mateusz Idzik

Nowy Zarząd kontynuował działalność statutową, działał również na rzecz lokalnej społeczności. Organizował rozgrywki i  zawody sportowe. Angażował młodych ludzi do uprawiania różnych sportów i krzewienia kultury fizycznej. Od 2007 roku Stowarzyszenie nie prowadziło już biblioteki i świetlicy szkolnej - te obowiązki przejęła szkoła. Natomiast         od 1 kwietnia 2008 roku przejęło prowadzenie Alternatywnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej. Była  to kontynuacja realizowanego ze środków unijnych projektu.           Od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.  realizowany był w przedszkolu ze środków unijnych projekt „Bajkowe przedszkole” w ramach POKL na kwotę 237 tys. zł. Jego zasadniczym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  w wieku 3-5 lat pochodzących ze środowiska wiejskiego. W ciągu tych kilku lat działalności Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni wpisuje się pozytywnie do kroniki naszego regionu. Oczywiście wszystkie poczynania i działania stowarzyszenia nie byłyby możliwe bez dotacji finansowych otrzymywanych od Urzędu Gminy w Pierzchnicy i od Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica oraz bez zaangażowania zarządu i społecznej pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. W szeregach stowarzyszenia było 29 członków i 4 członków honorowych. W związku z rezygnacją członków Zarządu w lipcu 2012 wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes- Anna Topolska

Skarbnik-Katarzyna Kałandyk

Sekretarz- Anna Fit

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Rudnik

Członkowie – Barbara Dąbrowa

                        Kinga Stryjewska

W szeregach Stowarzyszenia było  wtedy 60 członków i byli  to w większości rodzice uczniów szkoły i przedszkola.

Od 1 września 2012r.  Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni stało się organem prowadzącym publiczną Społeczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Drugni. Od 02.01.2014r. do 31.12.2014r. realizowany był ze środków unijnych projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni” na kwotę   160 123,25 zł. W ramach realizacji projektu został zakupiony plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich oraz zakupiono wyposażenie dostosowane do potrzeb i możliwości w/w dzieci.

W dniu 11 stycznia 2015r. Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd w składzie:

Prezes - Stanisław Kwapisz

Skarbnik - Adela Pałyga

Sekretarz - Izabela Idzik

Dnia 12 sierpnia 2015r. Walne Zgromadzenie wybrało nowych członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca – Renata Rajca

Członkowie – Aneta Partyka

                       Barbara Stradomska

Na dzień 11 stycznia 2015r. w szeregach Stowarzyszenia było 48 członków.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 37 członków.

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich ...

14

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy ...

11

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

XVII Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu ...

11

cze

2024

Zdjęcie: Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ...

Gmina Pierzchnica

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ...

11

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:48 dnia 10.06.2024

10

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:23 dnia 10.06.2024

10

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.