Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne (art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Osobą, która doświadcza przemocy w rodzinie może być każdy, a szczególnie współmałżonek, partner, rodzice, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz osoby w podeszłym wieku.

 

FORMY PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. uderzanie, popychanie,  policzkowanie, kopanie, duszenie, wykręcanie rąk, itp.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, wyzywanie, zawstydzanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie, itp.

Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, itp.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, itp.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, instytucji ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz innych instytucji, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów  oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych - wystąpieniem przemocy,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Gdzie można szukać pomocy?

- Policja, tel. 997 lub 112

- Prokuratura, Sąd

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie ,,NIEBIESKA LINIA”, tel. 800 12 00 02

- Centrum Wsparcia dla Osób w stanie kryzysu psychicznego tel. 800 70 2222

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce, tel. 41 368 18 67, Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych 41 368 18 74 (pn. – pt., godz. 8-18), Miejski Telefon Zaufania „Stop przemocy” 195 13 (całodobowo), Telefon Zaufania dla osób w kryzysie 195 25 (całodobowo)

- Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej, Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47

- Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 od 14.00 do 22.00 numer jest bezpłatny

-,,La strada” (Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu) tel.: +48 22 628 99 99

 

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Zaproszenie na spotkanie strategiczne dotyczące ...

Gmina Pierzchnica

Zaproszenie na spotkanie strategiczne dotyczące ...

9

sie

2022

Zdjęcie: Komunikat Fundacji Pokonaj RAKA - Profilaktyczne ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat Fundacji Pokonaj RAKA - Profilaktyczne ...

8

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77/2022 - upał

4

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

2

sie

2022

Zdjęcie: Informacja na temat ogólnopolskiej kampanii KPRM - ...

Gmina Pierzchnica

Informacja na temat ogólnopolskiej kampanii KPRM - ...

2

sie

2022

Zdjęcie: Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy ...

Gmina Pierzchnica

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy ...

2

sie

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.