Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Rewitalizacja Gminy Pierzchnica » Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

Wójt Gminy Pierzchnica w dniu 22.08.2016 r. przekazał do publicznej widomości dokument pn. „Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącej element Programu Rewitalizacji dla Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023”. Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Pierzchnica http://www.pierzchnica.pl/kategorie/zaproszenie_do_konsultacji oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pierzchnica.

Znaczenie diagnozy: Diagnoza wyznaczyła jako obszary rewitalizacji 4 sołectwa: Pierzchnica, Skrzelczyce, Drugnia, Osiny i to na problemach tych 4 obszarów rewitalizacji w dalszej części będzie się koncentrował Program Rewitalizacji.

Termin konsultacji: 22.08.2016-06.09.2016 (16 dni)

Miejsce opublikowania komunikatu w sprawie konsultacji:

http://www.pierzchnica.pl/kategorie/zaproszenie_do_konsultacji

Sposób zbierania uwag:

Formularz uwag opublikowany na stronie internetowej 

http://www.pierzchnica.pl/kategorie/zaproszenie_do_konsultacji

Uwagi/wnioski można było składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Pierzchnicy adres:
ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica lub wysyłać e-mailem na adres:

Monika Pawlik na adres: pawlik.monika@pierzchnica.pl lub

Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

Zgłoszone uwagi: W wyznaczonym terminie, tj. od dnia 22 sierpnia 2016r. do 6 września 2016r. nie wpłynęły ze strony społeczeństwa żadne uwagi i wnioski.

Sposób rozpatrzenia uwag: nie dotyczy

W przypadku braku uwag nie sporządza się Raportu z konsultacji społecznych zawierającego zestawienia uwag i ich rozpatrzenia. W związku z tym, iż w terminie wyznaczonym dla udziału społeczeństwa, do udostępnionego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, nie wprowadza się do niego zmian.

Podsumowanie przygotowała: Monika Pawlik

 

 

                                                                                                                                Zatwierdził:

                                                                                                                            Stanisław Strąk

                                                                                                                     Wójt Gminy Pierzchnica

Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy