Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Adres: ul Szkolna 28,
26-015 Pierzchnica
tel./fax. (041) 353 81 67
adres e-mail: frrpierzchnica@republika.pl
 
Prezes: Dariusz Michalski
 
Podstawowe cele:
1. Stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych.
2. Wspieranie działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń strukturalnych.
3. Wspieranie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo technicznej, informacji, doradztwa i szkoleń
4. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych oświatowych mających na celu aktywizację regionu.
Rys historyczny:
Fundacja powstała w 1996 roku na bazie Polsko- Szwajcarskiego Programu Regionalnego (PSPR). Założycielem i fundatorem zgodnie z aktem fundacyjnym jest Gmina Pierzchnica. Fundacja przejęła realizację zadań i celów od Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i wyposażona została przez ten Program w środki finansowe w wysokości około 2,5mln zł. Środki te pochodziły z bezzwrotnej pomocy Rządu Szwajcarskiego. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez udzielanie pożyczek na działalność gospodarczą. Stale powiększany jest kapitał Funduszu Pożyczkowego. W 2001 roku realizując Program Powodziowy pozyskano kwotę 1,9mln zł. W latach 2005-2008 realizując projekt „Świętokrzyski Fundusz Mikropożyczkowy” pozyskano kwotę 5mln zł. Dzięki temu znajdujący się w obrocie kapitał generuje coraz większe dochody w postaci odsetek, które przeznaczane są między innymi na wspieranie przedsięwzięć o charakterze: kulturalnym, oświatowym, sportowym, w zakresie opieki społecznej i odnawiania obiektów sakralnych. Bardzo istotną dziedziną jest prowadzenie własnego funduszu stypendialnego i udzielanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów a także realizacja Programu Stypendialnego „Dyplom z Marzeń”. Ponadto Fundacja realizuje projekty w ramach programów unijnych mających na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez szkolenia, doradztwo oraz udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wartość tych projektów realizowanych w latach 2005-2008 to kwota ok. 700 tys. zł.
Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy