Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Informacja o Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Całkowity koszt Programu –  109 548,00  zł.

Gmina Pierzchnica realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2022”. Program skierowany jest do  6 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Pierzchnica posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynnościi funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywnościi umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z tej formy wsparcia  proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, zakresu czynności w ramach usług asystenta oraz oświadczenia dotyczącego wskazania asystenta osobistego.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w   Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica.

Informujemy, iż o naborze do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo ze skorzystania z usług asystenckich mają osoby samotne oraz posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem dokumentów prosimy o kontakt  telefoniczny  z pracownikami MGOPS w Pierzchnicy pod numerem (41) 3538022

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Tomasz Stępień– Sołtys Straszniowa Gumienickiego ...

Gmina Pierzchnica

Tomasz Stępień– Sołtys Straszniowa Gumienickiego ...

22

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja o akcji Starostwa Powiatowego w Kielcach ...

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA ...

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73/2024

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

20

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.