Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Alkoholizm 2020 - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Pierzchnica, dnia 30 września 2020r.

ZnakRO.524.5.2020

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI działając, na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

 

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do dnia 16 października 2020r. do Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica. 

 

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie biorące udział w konkursie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 56 11.

 

 

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..……

Pieczęć organizacji/podmiotu

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszenia do pracy w komisji konkursowej

ds. oceny ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa organizacji/podmiotu)

 

wskazuje Panią/Pana ………………….......…………………………tel. …....….……..………

            (imię i nazwisko)

 

do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego ....…………………………..……….

…………………………………………………………………………………………………... ogłoszonym w dniu …………......................................................................................................

 

 

                                                                                  ……..……………………………………………

                                                                               Podpisy osób upoważnionych do składania

                                                              oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej.

 

  ……………………………………………………

 Podpis osoby wskazanej przez organizację/podmiot

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66/2022 - upał

24

cze

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Kolejne środki PUP na szkolenia dla pracowników

23

cze

2022

Zdjęcie: Informacji o możliwości sfinansowania ze środków ...

Gmina Pierzchnica

Informacji o możliwości sfinansowania ze środków ...

21

cze

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65/2022 - burze z ...

21

cze

2022

Zdjęcie: Poseł Krzysztof Lipiec na sesji Rady Miejskiej

Gmina Pierzchnica

Poseł Krzysztof Lipiec na sesji Rady Miejskiej

21

cze

2022

Zdjęcie: Zapraszamy na Festyn w Skrzelczycach - 26 czerwca ...

Gmina Pierzchnica

Zapraszamy na Festyn w Skrzelczycach - 26 czerwca ...

20

cze

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.