Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

 
 
ROK  REKORDOWYCH  WYDATKÓW  INWESTYCYJNYCH
Pierzchnica wypiękniała
Rynek.
W lipcu br. dokonano uroczystego otwarcia Rynku w Pierzchnicy, który poddany został gruntownej rewitalizacji. Pierzchnicki Rynek ma kilkusetletnią historię i w sposób jednoznaczny nadaje tej miejscowości charakter małego miasteczka.
Inwestycję zaczęto jesienią 2010 roku. Większość prac (ponad 60%) wykonano w 2011. Rewitalizacja Rynku połączona była z przebudową ulicy Błońskiej, a całość inwestycji kosztowała około 3 mln zł, z tego 60% pochodziło z dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego.

 
 
Droga przelotowa przez Pierzchnicę.
Równolegle realizowana była wspólnie z powiatem inwestycja polegająca na przebudowie drogi przelotowej przez Pierzchnicę (ul.Kielecka, Rynek, ul.Koscielna). Wykonano kanalizację deszczową, nową nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz zatoki parkingowe w Rynku i koło cmentarza. Wartość tej inwestycji to około 2 mln zł, z tego 60% jest również dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, a 20% (400tys.zł) współfinansowała Gmina Pierzchnica.
 
Nowe drogi osiedlowe i studnie.
W 2011 roku wykonano w Pierzchnicy około 2 km dróg osiedlowych o nawierzchni asfaltowej (ul. Błońska, ul. Krótka, ul. Świętej Anny, ul. Dąbie oraz ul. Mrowia). W ramach inwestycji przy większości tych ulic powstały także chodniki z kostki brukowej i zjazdy na posesje. Inwestycja również była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Wykonano także 4 stylowe nadbudowy studni z drewna w miejsce starych co również znacząco poprawiło estetykę Pierzchnicy.

 
 
Odbudowa dróg gminnych.
Rozpoczęto realizację wieloletniego programu odbudowy dróg gminnych. W 2011 roku oprócz odbudowy ulic w Pierzchnicy wykonano jeszcze 4 km dróg w asfalcie w innych miejscowościach gminy. Były to drogi dojazdowe do posesji. W pierwszym etapie robót - do końca czerwca wykonano następujące odcinki dróg: Skrzelczyce Chebdzie – odcinek ok. 500 mb., Skrzelczycka Góra – odcinek ok. 700 mb, Skrzelczyce Piaski – odcinek ok. 300 mb, Gumienice Lizawy – odcinek ok. 1000mb, Gumienice – droga nr 936 – odcinek ok. 300 mb. W drugim etapie robót – do końca września wykonano następujące drogi: Brody – droga nr 270 –odcinek  ok. 300 mb, Brody – droga nr 217 – odcinek ok. 150 mb, Maleszowa – obok „Dworku” – odcinek ok. 200 mb, Maleszowa – od drogi powiatowej nr 0004T do drogi powiatowej nr 0002 T – odcinek ok. 300 mb. Oprócz tego wykonano odcinek ok. 400 mb drogi tłuczniowej w Podstole oraz wywieziono na inne drogi lokalne ponad 1500 ton kruszywa. Łącznie na ten program w 2011 roku wydatkowano około 1 mln zł.
 
Świetlice
Oddano do użytku świetlicę wiejską w Ujnach. W ramach inwestycji wykonano budynek o powierzchni 60 m² wraz z instalacją solarną (kolektory słoneczne) oraz plac  zabaw dla dzieci. Wartość inwestycji to ponad 250 tys.zł i była ona współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończono także drugą inwestycję polegającą na zmianie sposobu użytkowania sklepu na świetlicę wiejską w Wierzbiu. W ramach tego zadania wykonano również plac zabaw dla dzieci. Inwestycja ta o wartości ponad 275 tys.zł– także była współfinansowana z Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich. Do świetlicy w Wierzbiu i Gumienicach zakupiono wyposażenie (stoliki, krzesełka, meble biurowe, sprzęt RTV, gry), które kosztowało ponad 34000 zł. Zakup współfinansowany ze środków unijnych (PROW).

Place zabaw, boiska i przystanki
Oprócz wspomnianych placów zabaw w Ujnach i Wierzbiu wykonano także nowe 4 place zabaw: w Pierzchnicy, w Osinach, w Podlesiu i w Skrzelczycach. Ponadto wykonano boisko trawiaste w Skrzelczycach i zlecono realizację boiska w Podlesiu, które zostanie wykonane jeszcze w tym roku. Łączny koszt wykonania wszystkich placów zabaw i boisk wyniesie prawie 190 tys. zł - inwestycja współfinansowana ze środków unijnych (PROW).
Zakupiono 5 nowych wiat przystankowych z czego zamontowano już 3 wiaty: w Osinach, w Kalinie Góreckiej i w Skrzelczycach. Zlecono także zamontowanie kolejnych wiat - w Wierzbiu i w Górkach. Wyremontowano 4 przystanki: 2 w Gumienicach i 2 w Drugni. Ponadto na terenie całej gminy wyłożono kostką brukową otoczenie 12 przystanków.
 

 
Inwestycje w szkole.
W obiekcie szkolnym w Pierzchnicy wykonano ocieplenie i nową elewację budynku przedszkola i biblioteki. Ponadto w 11 salach lekcyjnych z oknami dachowymi  zainstalowano klimatyzację gdyż w słoneczne miesiące była zbyt wysoka temperatura do nauki. Wykonano kapitalny remont schodów wejściowych do szatni oraz dodatkowe chodniki obok sali gimnastycznej. W obiekcie byłej szkoły w Skrzelczycach wykonano centralne ogrzewanie na potrzeby funkcjonującego tam przedszkola oraz klubu młodzieżowego.
 
 
Kanalizacja
W 2011 roku realizowano inwestycję pod nazwa budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach. Inwestycja była rozpoczęta jesienią 2010 roku, a zakończenie planowane jest w 2012. Złożono wnioski o dotację na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji w Pierzchniance etap I oraz połączenie wodociągów Pierzchnianka i Wierzbie.
Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w 2011 roku przekroczyła kwotę 7 mln zł. Wartość wydatków inwestycyjnych w ostatnich 5 lata obrazuje wykres.
 
Wydatki inwestycyjne w ostatnich 5 latach
 
 
Kluby młodzieżowe
Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem NADZIEJA RODZINIE w Kielcach. W ramach tej współpracy uruchomiono dwa kluby młodzieżowe: Wolna Strefa w Pierzchnicy i Wolna Strefa w Skrzelczycach. Kluby są czynne codziennie w godzinach od 13 do 19. W ramach tych klubów młodzież może realizować swoje zainteresowania. Działają tam różnego rodzaju sekcje: sportowa, kulinarna, muzyczna, plastyczna, taneczna, informatyczna, teatralna itp. Zajęcia w Klubach cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży.

10

STY

2012

1777

razy

czytano

Gmina Pierzchnica

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.