Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Aktualności

Strona główna » Aktualności

 • Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych1. Rodzaj zadań oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań 1) Prowadzenie działalności profilaktycznej:   a) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? zgodnie z   gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 14.000zł b) ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1933 razy więcej
 • Ogłoszenie   Informuję mieszkańców gminy Pierzchnica, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt budżetu gminy Pierzchnica na 2010r. Zainteresowani mogą szczegółowo zapoznać się z projektem budżetu gminy w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 22 lub na stronie internetowej pod adresem http://pierzchnica.bip.jur.pl/?go=118&read=992 i wnosić uwagi na piśmie w terminie do 15 grudnia 2009r. Przewodniczący Rady (-) Artur Kułagowski dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1456 razy więcej
 • BEZPLATNE SZKOLENIA ZAWODOWE   Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o. al. Jana Pawła II 12/2 31-571 Kraków tel. 0-12 294 18 64 1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych) Do udziału w ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1149 razy więcej
 • Człowiek Roku 2008   15 lutego w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku. Człowiekiem Roku 2008 został Czesław Kapusta za pracę społeczną na rzecz Gminy. Pan Czesław jak nikt inny bierze czynny udział w pracach na rzecz Pierzchnicy, szkoły, parafii czy też klubu sportowego, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy trzeba było przygotować boisko tak, aby już od nowego sezonu można było z niego korzystać. Nigdy nie ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1308 razy więcej
 • Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych1. Rodzaj zadań oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań 1) Prowadzenie działalności profilaktycznej:   a) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? zgodnie z   gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 14.000zł b) ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1819 razy więcej
 • Ogłoszenie   Informuję mieszkańców gminy Pierzchnica, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt budżetu gminy Pierzchnica na 2010r. Zainteresowani mogą szczegółowo zapoznać się z projektem budżetu gminy w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 22 lub na stronie internetowej pod adresem http://pierzchnica.bip.jur.pl/?go=118&read=992 i wnosić uwagi na piśmie w terminie do 15 grudnia 2009r. Przewodniczący Rady (-) Artur Kułagowski dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1305 razy więcej
 • BEZPLATNE SZKOLENIA ZAWODOWE   Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o. al. Jana Pawła II 12/2 31-571 Kraków tel. 0-12 294 18 64 1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych) Do udziału w ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1127 razy więcej
 • Człowiek Roku 2008   15 lutego w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku. Człowiekiem Roku 2008 został Czesław Kapusta za pracę społeczną na rzecz Gminy. Pan Czesław jak nikt inny bierze czynny udział w pracach na rzecz Pierzchnicy, szkoły, parafii czy też klubu sportowego, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy trzeba było przygotować boisko tak, aby już od nowego sezonu można było z niego korzystać. Nigdy nie ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1411 razy więcej
 • Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych1. Rodzaj zadań oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań 1) Prowadzenie działalności profilaktycznej:   a) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? zgodnie z   gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 14.000zł b) ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1968 razy więcej
 • Ogłoszenie   Informuję mieszkańców gminy Pierzchnica, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt budżetu gminy Pierzchnica na 2010r. Zainteresowani mogą szczegółowo zapoznać się z projektem budżetu gminy w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 22 lub na stronie internetowej pod adresem http://pierzchnica.bip.jur.pl/?go=118&read=992 i wnosić uwagi na piśmie w terminie do 15 grudnia 2009r. Przewodniczący Rady (-) Artur Kułagowski dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1431 razy więcej
 • BEZPLATNE SZKOLENIA ZAWODOWE   Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o. al. Jana Pawła II 12/2 31-571 Kraków tel. 0-12 294 18 64 1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych) Do udziału w ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1362 razy więcej
 • Człowiek Roku 2008   15 lutego w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku. Człowiekiem Roku 2008 został Czesław Kapusta za pracę społeczną na rzecz Gminy. Pan Czesław jak nikt inny bierze czynny udział w pracach na rzecz Pierzchnicy, szkoły, parafii czy też klubu sportowego, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy trzeba było przygotować boisko tak, aby już od nowego sezonu można było z niego korzystać. Nigdy nie ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1513 razy więcej
 • Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych1. Rodzaj zadań oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań 1) Prowadzenie działalności profilaktycznej:   a) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? zgodnie z   gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 14.000zł b) ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1917 razy więcej
 • Ogłoszenie   Informuję mieszkańców gminy Pierzchnica, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt budżetu gminy Pierzchnica na 2010r. Zainteresowani mogą szczegółowo zapoznać się z projektem budżetu gminy w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 22 lub na stronie internetowej pod adresem http://pierzchnica.bip.jur.pl/?go=118&read=992 i wnosić uwagi na piśmie w terminie do 15 grudnia 2009r. Przewodniczący Rady (-) Artur Kułagowski dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1583 razy więcej
 • BEZPLATNE SZKOLENIA ZAWODOWE   Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o. al. Jana Pawła II 12/2 31-571 Kraków tel. 0-12 294 18 64 1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych) Do udziału w ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1323 razy więcej
 • Człowiek Roku 2008   15 lutego w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku. Człowiekiem Roku 2008 został Czesław Kapusta za pracę społeczną na rzecz Gminy. Pan Czesław jak nikt inny bierze czynny udział w pracach na rzecz Pierzchnicy, szkoły, parafii czy też klubu sportowego, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy trzeba było przygotować boisko tak, aby już od nowego sezonu można było z niego korzystać. Nigdy nie ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1431 razy więcej
 • Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych1. Rodzaj zadań oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań 1) Prowadzenie działalności profilaktycznej:   a) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? zgodnie z   gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 14.000zł b) ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 2300 razy więcej
 • Ogłoszenie   Informuję mieszkańców gminy Pierzchnica, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt budżetu gminy Pierzchnica na 2010r. Zainteresowani mogą szczegółowo zapoznać się z projektem budżetu gminy w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 22 lub na stronie internetowej pod adresem http://pierzchnica.bip.jur.pl/?go=118&read=992 i wnosić uwagi na piśmie w terminie do 15 grudnia 2009r. Przewodniczący Rady (-) Artur Kułagowski dodano: 06 lipca 2004 czytano: 2006 razy więcej
 • BEZPLATNE SZKOLENIA ZAWODOWE   Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o. al. Jana Pawła II 12/2 31-571 Kraków tel. 0-12 294 18 64 1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych) Do udziału w ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 3569 razy więcej
 • Człowiek Roku 2008   15 lutego w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku. Człowiekiem Roku 2008 został Czesław Kapusta za pracę społeczną na rzecz Gminy. Pan Czesław jak nikt inny bierze czynny udział w pracach na rzecz Pierzchnicy, szkoły, parafii czy też klubu sportowego, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy trzeba było przygotować boisko tak, aby już od nowego sezonu można było z niego korzystać. Nigdy nie ... dodano: 06 lipca 2004 czytano: 1912 razy więcej

pierwsza|poprzednia|116| z   116 następna strona

Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
 • 14410
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy