Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

KOMISARZA WYBORCZEGO

W KIELCACH

z dnia 23 listopada 2010 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

 

Część I

Dane zbiorcze

Rozdział 1.

Dane ogólne

 

1.

Wybory przeprowadzono do 116 rad, z czego:

 

 

1)

do 102 rad gmin, z tego:

 

 

 

a)

do 91 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,

 

 

 

b)

do 10 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,

 

 

 

c)

do 1 rad miast w miastach na prawach powiatu;

 

 

2)

do 13 rad powiatów;

 

 

3)

do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

2.

Wybierano łącznie 1 895 radnych, z czego:

 

 

1)

1 604 radnych rad gmin, z tego:

 

 

a)

1 365 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

 

 

b)

214 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

 

 

c)

25 radnych w miastach na prawach powiatu;

 

 

2)

261 radnych rad powiatów;

 

 

3)

30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

3.

Wybrano łącznie 1 895 radnych, z czego:

 

 

1)

1 604 radnych rad gmin, z tego:

 

 

a)

1 365 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

 

 

b)

214 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

 

 

c)

25 radnych w miastach na prawach powiatu;

 

 

2)

261 radnych rad powiatów;

 

 

3)

30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

4.

Wybory przeprowadzono w 1 093 okręgach wyborczych.

 

5.

We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

 

6.

Głosowanie przeprowadzono w 939 obwodach głosowania.

 

7.

Głosowania nie przeprowadzono w 25 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 27 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

 

Rozdział 2.

Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców

1.

Wybory przeprowadzono do 91 rad gmin, w których utworzono 992 okręgi wyborcze

 

 

2.

Wybierano 1 365 radnych spośród 4 890 kandydatów zgłoszonych na 3 802 listach kandydatów przez 548 komitetów wyborczych, w tym 510 komitetów wyborczych utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców.

 

 

3.

Wybrano 1 365 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 567 135 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 329 465 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 329 088 osób, to jest 58,03% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 321 252, to jest 97,62% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 7 836, to jest 2,38% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 595 obwodach głosowania.

 

10.

Głosowania nie przeprowadzono w 25 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 27 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

 

Rozdział 3.

Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców

1.

Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin, w których utworzono 38 okręgów wyborczych.

 

 

2.

Wybierano 214 radnych spośród 2 431 kandydatów zgłoszonych na 245 listach kandydatów przez 38 komitetów wyborczych.

 

 

3.

Wybrano 214 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 306 889 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 154 758 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 154 685 osób, to jest 50,40% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 146 683, to jest 94,83% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 8 002, to jest 5,17% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 246 obwodach głosowania.

 

Rozdział 4.

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu

1.

Wybory przeprowadzono do 1 rad miast, w których utworzono 5 okręgów wyborczych.

 

 

2.

Wybierano 25 radnych spośród 349 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 9 komitetów wyborczych.

 

 

3.

Wybrano 25 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 165 175 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 73 943 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 73 735 osób, to jest 44,64% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 70 570, to jest 95,71% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 3 165, to jest 4,29% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 91 obwodach głosowania.

 

Rozdział 5.

Wybory do rad powiatów

1.

Wybory przeprowadzono do 13 rad powiatów, w których utworzono 54 okręgi wyborcze.

 

 

2.

Wybierano 261 radnych spośród 2 727 kandydatów zgłoszonych na 316 listach kandydatów przez 41 komitetów wyborczych.

 

 

3.

Wybrano 261 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 883 544 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 488 598 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487 895 osób, to jest 55,22% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 450 692, to jest 92,37% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 37 203, to jest 7,63% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 848 obwodach głosowania.

 

Rozdział 6.

Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

1.

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego utworzono 4 okręgi wyborcze.

 

 

2.

Wybierano 30 radnych spośród 473 kandydatów zgłoszonych na 41 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.

 

 

3.

Wybrano 30 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 1 048 718 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 562 544 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 561 219 osób, to jest 53,51% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 496 352, to jest 88,44% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 64 867, to jest 11,56% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 939 obwodach głosowania.

 

Część II

Szczegółowe wyniki wyborów

Wybory do Rady Gminy Pierzchnica

Oddział 1.

Dane ogólne

 

1.

Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 15 radnych.

 

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 895.

 

3.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 617 osób, to jest 67,19% uprawnionych do głosowania.

 

Oddział 2.

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;

 

4)

głosów ważnych oddano 160;

 

5)

radnym został wybrany:

 

a)

z listy nr 14

KWW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ GMINY

 

?  STĘPLOWSKI Jan

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2.

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147;

 

4)

głosów ważnych oddano 143;

 

5)

radną została wybrana:

 

a)

z listy nr 15

KWW STANISŁAW STRĄK-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

 

?  ŁOPATOWSKA Jadwiga

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3.

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358;

 

4)

głosów ważnych oddano 355;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 15

KWW STANISŁAW STRĄK-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

 

?  KWIECIEŃ Jerzy Andrzej

 

?  STAWIARZ Jarosław Stanisław

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4.

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 683;

 

4)

głosów ważnych oddano 654;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 14

KWW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ GMINY

 

?  KUŁAGOWSKI Artur Janusz

 

?  KWAŚNIEWSKI Wiesław Marian

 

b)

z listy nr 15

KWW STANISŁAW STRĄK-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

 

?  ŁOPATOWSKA Maria

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5.

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151;

 

4)

głosów ważnych oddano 151;

 

5)

radnym został wybrany:

 

a)

z listy nr 14

KWW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ GMINY

 

?  MARCZAKOWSKI Bogusław

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

6.

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124;

 

4)

głosów ważnych oddano 123;

 

5)

radnym został wybrany:

 

a)

z listy nr 15

KWW STANISŁAW STRĄK-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

 

?  STĘPIEŃ Zbigniew

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

7.

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328;

 

4)

głosów ważnych oddano 318;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 15

KWW STANISŁAW STRĄK-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

 

?  STĘPIEŃ Janusz

 

?  WÓJCIK Halina Ewa

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

8.

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168;

 

4)

głosów ważnych oddano 165;

 

5)

radną została wybrana:

 

a)

z listy nr 14

KWW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ GMINY

 

?  WOJCIECHOWSKA Małgorzata

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

9.

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190;

 

4)

głosów ważnych oddano 182;

 

5)

radną została wybrana:

 

a)

z listy nr 14

KWW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ GMINY

 

?  TOPOLSKA Anna

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

10.

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142;

 

4)

głosów ważnych oddano 141;

 

5)

radnym został wybrany:

 

a)

z listy nr 15

KWW STANISŁAW STRĄK-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

 

?  ROŻKIEWICZ Sławomir Piotr

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

11.

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;

 

4)

głosów ważnych oddano 157;

 

5)

radną została wybrana:

 

a)

z listy nr 15

KWW STANISŁAW STRĄK-WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

 

?  BŁASZCZYK Renata

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Wybory do Rady Powiatu w Kielcach

Wyniki wyborów w okręgach

 

1.

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty:

 

 

1)

wybory odbyły się;

 

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 200;

 

 

4)

głosów ważnych oddano 10 275;

 

 

5)

komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 

 

a)

 

lista nr 1 ? KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

 

 

? RĘKAS Stanisław Piotr

 

 

b)

 

lista nr 2 ? KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

 

 

? KWIECIEŃ Marek Janusz

 

 

c)

 

lista nr 5 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana:

 

 

? GMYR Irena Elżbieta

 

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Wyniki wyborów w okręgach

1.

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 9 mandatów:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164 771;

 

4)

głosów ważnych oddano 149 428;

 

5)

komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 

a)

 

lista nr 1 ? KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

 

? STĘPIEŃ Włodzimierz Tadeusz

 

b)

 

lista nr 2 ? KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

 

? GOS Marek

 

? RYBCZYK Jolanta Halina

 

? ŻOŁĄDEK Piotr Bogusław

 

c)

 

lista nr 4 ? KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

 

? ŚWIERCZ Grzegorz Maciej

 

? WRZAŁKA Zdzisław Feliks

 

d)

 

lista nr 5 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

 

? GĘBSKI Mieczysław

 

? SŁOŃ Krzysztof Marek

 

e)

 

lista nr 10 ? KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

 

? KOZA Janusz Adam

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

 

Komisarz Wyborczy

 

/ - / Bożena Fabrycy


 

26

LIS

2010

2052

razy

czytano

3921/3980

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:40 dnia 18.06.2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 109/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 108/2024

18

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.