Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 3 kwietnia 2011

 

 

Urząd Gminy Pierzchnica informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia
1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

 

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 3 kwietnia 2011 roku.

 

Zasady wyborów:

 

 

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej ŚIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko ? jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa ŚIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej ŚIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowejŚIR: www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb.html

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć do dnia 14.03.2011 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie Gminy Pierzchnica.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

TERMINARZ
WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH W DNIU 3 KWIETNIA 2011 R.

Dzień, w którym upływają terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów

Treść czynności

1

2

najpóźniej w dniu
11 stycznia 2011 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu
3 lutego 2011 r.

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu
4 marca 2011 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu
7 marca 2011 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu
9 marca 2011 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych  komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu
11 marca 2011 r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu
18 marca 2011 r.

- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych  izby rolniczej,

- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu
14 marca 2011 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania 

najpóźniej w dniu
20 marca 2011 r.

wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej 

najpóźniej w dniu
24 marca 2011 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24.00
    2 kwietnia 2011 r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24.00
2 kwietnia 2011 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8.00-18.00
3 kwietnia 2011 r.

GŁOSOWANIE

najpóźniej w dniu
24 kwietnia 2011 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu
 15 maja 2011 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń nowo wybranych walnych zgromadzeń

 

 

 

21

LUT

2011

2120

razy

czytano

3897/4039

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

19

lip

2024

Zdjęcie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

19

lip

2024

Zdjęcie: Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

Gmina Pierzchnica

Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91/2024

17

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.