Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 3 kwietnia 2011

 

 

Urząd Gminy Pierzchnica informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia
1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

 

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 3 kwietnia 2011 roku.

 

Zasady wyborów:

 

 

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej ŚIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko ? jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa ŚIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej ŚIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowejŚIR: www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb.html

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć do dnia 14.03.2011 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie Gminy Pierzchnica.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

TERMINARZ
WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH W DNIU 3 KWIETNIA 2011 R.

Dzień, w którym upływają terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów

Treść czynności

1

2

najpóźniej w dniu
11 stycznia 2011 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu
3 lutego 2011 r.

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu
4 marca 2011 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu
7 marca 2011 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu
9 marca 2011 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych  komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu
11 marca 2011 r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu
18 marca 2011 r.

- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych  izby rolniczej,

- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu
14 marca 2011 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania 

najpóźniej w dniu
20 marca 2011 r.

wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej 

najpóźniej w dniu
24 marca 2011 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24.00
    2 kwietnia 2011 r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24.00
2 kwietnia 2011 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8.00-18.00
3 kwietnia 2011 r.

GŁOSOWANIE

najpóźniej w dniu
24 kwietnia 2011 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu
 15 maja 2011 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń nowo wybranych walnych zgromadzeń

 

 

 

21

LUT

2011

2083

razy

czytano

3718/3860

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

21

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

19

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Gmina Pierzchnica podpisała umowę na realizację ...

14

lut

2024

Zdjęcie: Informacja dot. programu Fundusze Europejskie dla ...

Gmina Pierzchnica

Informacja dot. programu Fundusze Europejskie dla ...

13

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

13

lut

2024

Zdjęcie: ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową na ...

Gmina Pierzchnica

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową na ...

9

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.