Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

Wyprawka szkolna 2013

 

Informujemy, ze istnieje możliwość skorzystania z pomocy na zakup podręczników  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna”.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

a) uczniom klas I szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 539 zł  (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.  - art. 5 ust.1),

b) uczniom klas II, III i V szkoły podstawowej  lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniom klasy II szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ, LO, T), klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – pochodzącym  z rodzin spełniających kryterium dochodowe, 456 zł na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. – art. 8 ust. 1 pkt. 2),

c) uczniom z klas wyżej wymienionych, pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1   pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy,  na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I -III i V szkoły podstawowej,

d) uczniom

  • - słabowidzącym,
  • - niesłyszącym,
  • - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • - uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (ZSZ, LO, LP, T) oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  do ogólnokształcących szkół muzycznych I lub II stopnia.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Wzory wniosków dostępne w szkołach.

Wnioski w szkołach na terenie gminy Pierzchnica należy składać w terminie do 6 września 2013r.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

 

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, która nie spełnia kryterium dochodowego, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

Więcej pod adresem:

 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/818/1

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5005%3Awyprawka-szkolna-2013&catid=255%3Afinanse-na-edukacj-aktualnoci

 

01

SIE

2013

1904

razy

czytano

2998/3980

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:40 dnia 18.06.2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 109/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 108/2024

18

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.