Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pierzchnica, dnia 14.02.2023 r.

Znak: RA.6840.02.2023.MS

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022r. poz. 1846, 2185/ oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

          I.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działek 1704/59 i 542/18 o łącznej powierzchni 0,1418 ha – położona w miejscowości Pierzchnica – obręb 1

Podstawa nabycia – nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste:

- 1704/59 -  KI1B/00044643/6

- 542/18 - KI1B/00055623/0 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

II.  Powierzchnia nieruchomości – 0,1418 ha.

III. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek o nr ewid. 1704/59 i 542/18 położona jest w Pierzchnicy przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Św. Anny. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, zakrzewiona i zakrzaczona. Teren nieruchomości nierówny.

W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowo-handlowa oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę.

Kształt działki – regularny prostokąt z załamaną granicą południową. Uzbrojenie techniczne terenu pełne – energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna zbiorcza i gaz.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pierzchnica uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Pierzchnica Nr XXVIII/75/01 z dnia 30.12.2001r. i zmiany nr 23 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość składająca się z działek 1704/59 i 542/18 stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług towarzyszących nieuciążliwych.

    V. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

         VI. Cena wywoławcza nieruchomości: 82 655,00 zł  + obowiązująca stawka podatku VAT.

         VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

         VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

         IX. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

         X. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

         XI. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

         XII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

         XIII. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędniczej 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13 oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14.02.2023r. do dnia 07.03.2023r.

 

Zastępca Burmistrza

(-) Halina Ryśkiewicz

14

LUT

2023

307

razy

czytano

506/3980

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72/2024

19

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:40 dnia 18.06.2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 109/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71/2024

18

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 108/2024

18

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.