Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pierzchnica, dnia 23.01.2023 r.

Znak: RA.6840.10.2022.MS

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022r. poz. 1846, 2185/, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ , Uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy Nr XLI/66/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

          I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 902 – położona w miejscowości Pierzchnica – obręb 1

Podstawa nabycia – nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00026816/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

II. Powierzchnia nieruchomości – 0,29 ha.

III. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 902 położona jest w Pierzchnicy, w strefie peryferyjnej miasta, wśród terenów niezabudowanych użytkowanych rolniczo. Obecnie porośnięta trawą, miejscami zakrzaczona i zadrzewiona wymagająca prac związanych z karczowaniem zadrzewień. Teren działki względnie płaski i nieruchomość gruntowa ma kształt bardzo wąskiego prostokąta. W drugiej połowie długości działki od strony północnej przez działkę przebiega przewód gazowy wysokiego ciśnienia. Dojazd do działki odbywa się drogą gminną, zabudowania znajdują się w dalszej odległości. W dalszym sąsiedztwie sieć energetyczna.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:

a)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) Teren nieruchomości nr 902 według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – od drogi gminnej z dopuszczeniem do zabudowy w siedliskach rolniczych i korytarze ekologiczne.

V. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

         VI. Cena wywoławcza nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  - 4 900,00 zł  + 23% VAT.

        VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

        VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

        IX. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

        X. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

        XI. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

        XII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

        XIII. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i  Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędniczej 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13 oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 23.01.2023r. do dnia 13.02.2023r.

 

 

 Z up. Burmistrza

                                                                                                                                 (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza

 

23

STY

2023

226

razy

czytano

587/4037

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

19

lip

2024

Zdjęcie: Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

Gmina Pierzchnica

Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91/2024

17

lip

2024

Zdjęcie: Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

Gmina Pierzchnica

Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:01 dnia 16.07.2024

16

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.