Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Pierzchnica, dnia 04.01.2023 r.

Znak: RA.6840.09.2022.MS

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm/, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561/, Uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy Nr XLI/65/2022 z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Pierzchnicy na rzecz drugiego współwłaściciela Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

Nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze ewidencyjnym 2046/21 położona w miejscowości Pierzchnica – obręb 1.

Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00072647/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

II.  Powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana  o nr ewid. 2046/21 – 0,0391 ha.

III. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana nr ewid. 2046/21 położona jest w Pierzchnicy przy ul. Lipowej. Stanowi część nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkaniowo-usługowym - „Dom Seniora im. Sue Ryder”. Sąsiedztwo nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowo-usługowa (Dom Seniora im. Sue Ryder). Działka gruntu położona jest w odległości około 500m od centrum miasta. Kształt działki to trapez przylegający od strony północnej do ul. Lipowej. Uzbrojenie techniczne terenu - energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna zbiorcza i gaz. Na działce ewidencyjnej nr 2046/21 została rozpoczęta przez inwestora, tj. Fundację „Dom Seniora im. Sue Ryder” z siedzibą w Pierzchnicy za zgodą współwłaściciela Gminy Pierzchnica rozbudowa i przebudowa budynku usługowego na podstawie udzielonego przez Starostę Powiatu Kieleckiego pozwolenia na budowę.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:

 Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 2046/21 położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – od drogi gminnej obszary zabudowane potencjalne, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

V. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości:

Wartość udziału w 5120/10000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej

 – 16 305,00 zł + 23% VAT.

VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

IX. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

X. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

XI. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

XII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

XIII. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższych nieruchomości można uzyskać

w Urzędzie Miasta i  Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędniczej 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13 oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 04.01.2023r. do dnia 25.01.2023r.

 

/-/ Burmistrz

Stanisław Strąk

 

 

 

 

04

STY

2023

326

razy

czytano

613/4038

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

19

lip

2024

Zdjęcie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

19

lip

2024

Zdjęcie: Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

Gmina Pierzchnica

Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91/2024

17

lip

2024

Zdjęcie: Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

Gmina Pierzchnica

Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

17

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.