Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Pierzchnica, dnia 05.07.2022 r.

Znak: RA.6840.06.2022.MS

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm/, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079/, Uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy Nr XXXV/28/2022 z dnia 20 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Pierzchnicy Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 476/8 – położona

w miejscowości Pierzchnica – obręb 1.

Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00041066/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 476/9 – położona

w miejscowości Pierzchnica – obręb 1.

Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00041066/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

II.  Powierzchnia nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana  o nr ewid. 476/8 – 0,3020 ha.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana  o nr ewid. 476/9 – 0,7571 ha.

III. Opis nieruchomości:

         1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewid. 476/8 położona jest w Pierzchnicy przy ul. Łąkowej. Działka gruntu położona jest w odległości około 400m od centrum miasta i około 200m od drogi powiatowej relacji Chmielnik-Pierzchnica-Suków. Teren nieruchomości użytkowany rolniczo - łąka. Sąsiedztwo nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa handlowo-usługowa oraz tereny niezabudowane (od strony wschodniej). Kształt działki - zbliżony do trapezu przylegający od strony północnej do ul. Łąkowej  i od strony zachodniej do ul. Mlecznej.

         Uzbrojenie techniczne terenu – energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna zbiorcza.

         Na nieruchomości występują uciążliwości w funkcjonalnej zabudowie z uwagi na przebieg kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

         2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewid. 476/9 położona jest w Pierzchnicy przy ul. Łąkowej. Działka gruntu położona jest w odległości około 500m od centrum miasta i około 125m od drogi powiatowej relacji Chmielnik-Pierzchnica-Suków. Teren nieruchomości użytkowany rolniczo - łąka. Sąsiedztwo nieruchomości to zabudowa handlowo-usługowa  i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane (od strony zachodniej i południowo-wschodniej). Kształt działki - wielobok przylegający od strony północnej do ul. Łąkowej.

         Uzbrojenie techniczne terenu – energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna zbiorcza.

         Na nieruchomości występują uciążliwości w funkcjonalnej zabudowie z uwagi na przebieg kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:

         1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 476/8 położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – użytkowanie rolnicze, korytarze ekologiczne, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

         2. Nieruchomości gruntowe niezabudowane nr 476/9 położone są na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – użytkowanie rolnicze, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

V. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewid. 476/8 – 220 000,00 zł + 23% VAT.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 476/9 – 424 350,00 zł + 23% VAT.

VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

IX. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

X. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

XI. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

XII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

XIII. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższych nieruchomości można uzyskać

w Urzędzie Miasta i  Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędniczej 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13 oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 05.07.2022r. do dnia 26.07.2022r.

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

 

 

05

LIP

2022

234

razy

czytano

556/3790

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia ...

6

gru

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106/2023 - Mgła ...

5

gru

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Prośba o wypełnienie ankiety

4

gru

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104/2023 - Intensywne ...

1

gru

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

ZAWIADOMIENIE dot. przeprowadzenia pomiarów pola ...

1

gru

2023

Zdjęcie: Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na ...

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na ...

30

lis

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.