Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja PUP w Kielcach dot. NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

 

Informujemy, że w dniach od 17.01.2022 r., do 21.01.2022 r. będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu:

 

 1. w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)", współfinansowanego
  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ)

planujemy utworzyć 60 stanowisk stażowych.

 

Uczestnikiem projektu RPO, korzystającym ze wsparcia może być osoba, spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • jest powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 rok życia);
 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Kielcach,
 • posiada przygotowany przez doradcę klienta Indywidualny Plan Działania,
 • znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli należy do jednej
  z poniższych grup:
 • osoba po 50 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 rok życia),
 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba długotrwale bezrobotne,
 • osoba o niskich kwalifikacjach.

 

 1. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie kieleckim (VII)” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

planujemy utworzyć 60 stanowisk stażowych.


Uczestnikiem projektu POWER może być osoba od 18 do 29 roku życia zarejestrowana
w PUP w Kielcach i posiadająca przygotowany Indywidualny Plan Działania.


Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014 – 2020, osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku do 29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:


1.nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

2.nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

3.nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).


W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Wśród grupy osób do 29 roku życia priorytetowe osoby to:

 1. osoby bezrobotne niepełnosprawne,
 2. osoby długotrwale bezrobotne:
 • w przypadku osób do 25 roku życia osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • w przypadku osób w wieku 25 lat lub powyżej, osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

W celu obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie.

 1. osoby o niskich kwalifikacjach:
 2. osoby posiadające wykształcenie na poziomie niższym niż podstawowe, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 3. w ramach środków Funduszu Pracy.

W ramach powyższego naboru planujemy utworzyć 60 stanowisk stażowych.

 

Umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Ważne!

Od 10.01.2022 r., zostały wprowadzone nowe druki wniosku o zorganizowanie stażu dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Kielcach w Punkcie Obsługi Klienta oraz TUTAJ (zakładka – „Bezrobotni i Poszukujący Pracy”) oraz w pok. 20.

Prosimy o wypełnienie Oferty stażu spójnie wraz z Krajową Ofertą Pracy dołączoną do wniosku o zorganizowanie stażu.

 

12

STY

2022

221

razy

czytano

866/3866

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Konkurs „Sposób na Sukces”

1

mar

2024

Zdjęcie: Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

29

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.