Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2020 ROKU

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2020 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010) ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy PIERZCHNICA zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2020 r.  Rada Miejska w Pierzchnicy podjęła uchwałę nr XV/13/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 1 lipca 2020 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składając do Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica nową deklarację, w której zadeklarują kompostowanie ww. odpadów w przydomowym kompostowniku.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

- 16,00 zł od mieszkańca za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 14,00 zł od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady, stanowiące odpady komunalne kompostowane w przydomowym kompostowniku (zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – tj. o 2,00 złote od osoby miesięcznie).

OBECNIE WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłatę za wywóz odpadów należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica:

Bank Spółdzielczy w Chmielniku: 55 8483 0001 2001 0000 0518 0124

 Terminy płatności:

- za I kwartał w terminie do 15 marca każdego roku,

- za II kwartał w terminie do 15 czerwca każdego roku,

- za III kwartał w terminie do 15 września każdego roku,

- za IV kwartał w terminie do 15 listopada każdego roku.

 

WAŻNE!

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci itp.), należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica pok.20 w formie deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

23

LIP

2020

857

razy

czytano

1333/3866

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Konkurs „Sposób na Sukces”

1

mar

2024

Zdjęcie: Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

29

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.