Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

UWAGA ROLNICY ! Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiadamia producentów rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, że przyjmowane są wnioski o oszacowanie szkód.

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiadamia producentów rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, że przyjmowane są wnioski o oszacowanie szkód.

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie (szacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica w terminie od 5.08.2019r. do 20.08.2019r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • Kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2019, złożonego w ARiMR,
  • Oświadczenie o ilości zwierząt – jeśli jest prowadzona produkcja zwierzęca w gospodarstwie,

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.


Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód spowodowanych przez suszę, można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Według Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Pierzchnica zagrożone suszą są następujące uprawy:

  • dla gleb kategorii I - gleby bardzo lekkie  (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty): zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe,
  • dla gleb kategorii II - gleby lekkie (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) dla następujących upraw: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Oszacowanie strat musi być przeprowadzone przed zebraniem plonu. Uprawy zebrane z pola nie podlegają szacowaniu.

We wniosku w pozycji szkody powstałe w uprawach rolnych należy wpisać rodzaj uprawy, (każde pole uprawowe danej rośliny, w której wystąpiły szkody należy wpisać jako oddzielną pozycję) powierzchnię strat.
Należy również wpisywać uprawy, w których nie wystąpiły straty podając powierzchnię całkowitą każdej uprawy.

Wnioski wraz załącznikami o wyszacowanie strat spowodowanych przez suszę można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica lub na stronie internetowej; www.pierzchnica.pl

05

SIE

2019

629

razy

czytano

985/3221

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 92/2022 - ...

28

cze

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 66 wydanego o ...

28

cze

2022

Zdjęcie: Festyn w Skrzelczycach 26 czerwca 2022r.

Gmina Pierzchnica

Festyn w Skrzelczycach 26 czerwca 2022r.

28

cze

2022

Zdjęcie: Jubileusz 60-lecia OSP Skrzelczyce

Gmina Pierzchnica

Jubileusz 60-lecia OSP Skrzelczyce

28

cze

2022

Zdjęcie: Jolanta Bracichowicz – Sołtys Drugni - wyróżniona ...

Gmina Pierzchnica

Jolanta Bracichowicz – Sołtys Drugni - wyróżniona ...

28

cze

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67/2022 - burze z ...

28

cze

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.