Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

UWAGA ROLNICY ! Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiadamia producentów rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, że przyjmowane są wnioski o oszacowanie szkód.

Strona główna » Aktualności » UWAGA ROLNICY ! Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiadamia producentów rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, że przyjmowane są wnioski o oszacowanie szkód.

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiadamia producentów rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, że przyjmowane są wnioski o oszacowanie szkód.

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie (szacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica w terminie od 5.08.2019r. do 20.08.2019r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2019, złożonego w ARiMR,
 • Oświadczenie o ilości zwierząt – jeśli jest prowadzona produkcja zwierzęca w gospodarstwie,

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.


Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód spowodowanych przez suszę, można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Według Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Pierzchnica zagrożone suszą są następujące uprawy:

 • dla gleb kategorii I - gleby bardzo lekkie  (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty): zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe,
 • dla gleb kategorii II - gleby lekkie (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) dla następujących upraw: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Oszacowanie strat musi być przeprowadzone przed zebraniem plonu. Uprawy zebrane z pola nie podlegają szacowaniu.

We wniosku w pozycji szkody powstałe w uprawach rolnych należy wpisać rodzaj uprawy, (każde pole uprawowe danej rośliny, w której wystąpiły szkody należy wpisać jako oddzielną pozycję) powierzchnię strat.
Należy również wpisywać uprawy, w których nie wystąpiły straty podając powierzchnię całkowitą każdej uprawy.

Wnioski wraz załącznikami o wyszacowanie strat spowodowanych przez suszę można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica lub na stronie internetowej; www.pierzchnica.pl

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 429 razy

autor: pierzchnica.pl

data dodania: 2019-08-05 13:54:47

Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy