Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

20 styczna 2019 roku odbyła się dwudziesta jubileuszowa edycja konkursu Człowiek Roku.

Konkurs został ustanowiony przez Rady Gminy Pierzchnica w 1999. Corocznie nagradzane i wyróżniane są osoby, które wykazały się w działalności społecznej, służbie mieszkańcom, miały istotne osiągnięcia lub też przyczyniły się do promocji gminy. W historii konkursu nagradzani i wyróżniani byli: działacze społeczni, przedstawiciele służby zdrowia, nauczyciele, przedsiębiorcy, duchowni, rolnicy.

Wyróżnieni w konkursie otrzymują upominki książkowe oraz grawertony, laureat konkursu otrzymuje statuetkę oraz tytuł Człowieka Roku.

Wyboru dokonuje 7-osobowa komisja w oparciu o pisemne zgłoszenia, które wpłynęły w ustalonym terminie.

 

Zespół folklorystyczny „Skrzelczaneczki”

Zespół działa od 2011 roku, zrzesza seniorki zamieszkałe w Skrzelczycach. Od chwili powstania zespół angażuje się w wydarzenia artystyczne organizowane na terenie gminy. Zespół corocznie przygotuje piękny wieniec, z którym bierze udział w dożynkach gminnych. Panie z zespołu uczestniczyły wielokrotnie w różnego rodzaju festynach, prezentując umiejętności kulinarne, wokalne i aktorskie. Członkinie zespołu współpracują z młodzieżą z lokalnego klubu, dzięki czemu powstało wiele ciekawych przedsięwzięć.

 

Katarzyna Radomska

Pani Katarzyna Radomska jest mieszkanką wsi Brody. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brody, którego jest prezesem. Dzięki inicjatywie i staraniom Pani Katarzyny Zespół „Brodowionki” uzyskał środki finansowe dzięki którym zakupiono piękne stroje ludowe dla tego zespołu. W roku 2018 zespół „Brodowianki” z Panią Katarzyną na czele wziął udział w konkursie kulinarnym organizowanym w Rakowie przez Starostwo Powiatowe reprezentując naszą gminę zdobywać wyróżnienie. Pani Katarzyna jest jedną z pierwszych osób, na które można liczyć przy organizacji różnych spotkań, uroczystości dożynkowych i kościelnych. Zawsze uśmiechnięta, służąca pomocą innymi, zarażająca  energią i optymizmem. W pełni zasłużyła na wyróżnienie.

 

Michał Rajek

Pan Michał Rajek jest wychowankiem Klubu Sportowego Polanie Pierzchnica i występuje w nim nieprzerwanie od 2003 roku, przechodząc wszystkie szczeble szkolenia. Obecnie pełni rolę kapitana zespołu seniorów. Ponadto jest bardzo zaangażowany w życie klubu. Bierze czynny udział w pracach na stadionie polegających na pielęgnacji murawy i utrzymaniu należytego stanu obiektu. Prace te wykonuje społecznie, z dużym zaangażowaniem, dając tym przykład postawy obywatelskiej. Swoją postawą staje się worem dla młodszych kolegów i godnym reprezentantem naszej gminy na arenie sportowej. Jest także członkiem ochotniczej straży pożarnej w Pierzchnicy i aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczych.

 

Joanna Rękas

Pani Joanna od wielu lat jest zaangażowana w pracę społeczną w organizacjach pozarządowych na terenie gminy Pierzchnica.

Od 2008 roku pełni społecznie funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osinach. W 2018 roku Pani Joanna mocno zaangażowała się w przedsięwzięcie, polegające na uzyskaniu dotacji na zakup nowego w miejsce mocno już wyeksploatowanego autobusu do przewozu uczestników WTZ. Pozyskana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 216 tyś zł co stanowiło 80% wartości autobusu. Dzięki staraniom Pani Joasi Warsztaty Terapii Zajęciowej mają nowy dwudziestoosobowy autobus marki Mercedes Sprinter, dostosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

Pani Joanna uczestniczy również w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających w prowadzenia trudnej działalności, jaką jest praca z osobami niepełnosprawnymi.

Pani Joanna jest również zaangażowana w prace społeczną na rzecz Fundacji Dom Seniora im Sue Ryder w Pierzchnicy. Od 2017 roku pełni społecznie funkcję członka w pięcioosobowej Radzie Fundacji prowadzącej dom pomocy pod nazwą Dom Seniora.

Pani Joanna jest osobą życzliwą, z otwartym sercem na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Skromna, pozostaje w cieniu, dlatego niewiele osób wie ile zaangażowania wkłada w pracę społeczną.

 

Jarosław Stawiarz

Pan Jarosław Stawiarz jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach pełniąc funkcję jej sekretarza. Jest również wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP. O Panu Jarosławie śmiało można powiedzieć, że jest urodzonym strażakiem mocno zaangażowanym w prace OSP. Od kilkudziesięciu lat aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczy w akcjach ratowniczych niosąc pomoc w ratowaniu mienia i życia innych osób. Służba strażacka to jego pasja i życie. Zawsze gotowy aby nieść pomoc innym. Swoją postawą zaraża innych do służby strażackiej i tą pasje przekazał także swym dwóm dorosłym już synom. To głównie dzięki jego staraniom OSP Gumienice weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a w 2018 roku wzbogaciła się o nowszy samochód pożarniczy.

Dzięki staraniom Pana Jarosława na terenie miejscowości gdzie mieszka zrealizowanych zostało w ostatnich latach wiele inwestycji jak chociażby budowa dróg, chodników, a miejscowa strażnica przeszła gruntowną modernizację.

Pan Jarosław Stawiarz jest życzliwym, uczynnym człowiekiem na pomoc, którego zawsze można liczyć.

 

Radosław Sroka

Pan Radosław Sroka jest organizatorem i wychowawcą lokalnych świetlic Aktywator. Mocno zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą. W latach 2017-2018 organizator Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie Gminy Pierzchnica, Organizator w 2018 roku w Pierzchnicy „Biegu Razem w Dobrą Stronę”. Współzałożyciel i współprowadzący dziecięcych zespołów „Profesjonaliści” i „Subdominanta”. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą o czym świadczy fakt, że zespoły przez niego prowadzone gromadzą małe dzieci poprzez uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studentów. Propagator kultury muzycznej w gminie poprzez organizację corocznego wspólnego kolędowania w kościele parafialnym w Pierzchnicy, oraz występy muzyczne na lokalnych festynach.

Pan Radosław promuje gminę Pierzchnica poza jej terenem biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach muzycznych, a wraz z zespołem Piotra Sitkowskiego zdobywając II miejsce na XXII Międzynarodowym Fesliwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie oraz I miejsce na IX Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

 

Stanisław Kwapisz

Pan Stanisław Kwapisz od wielu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni, które prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową w Drugni. Funkcję tę pełni społecznie, z wielkim oddaniem i zaangażowaniem. Zabiega o rozwój placówki i dba o podnoszenie poziomu kształcenia i poprawę warunków nauki. W roku 2016 prowadzone przez niego Stowarzyszenie pozyskało środki unijne na organizację zajęć dodatkowych w szkole.

Ponadto Pan Stanisław pełni funkcję wiceprezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni. Od wielu lat społecznie prowadzi kwestę na cmentarzu w Drugni zbierając środki na renowację zabytkowych pomników.

Jest zaangażowany w działalność społeczną i chętny do pomocy. W pełni zasługuje na wyróżnienie.

 

Wyróżnienie specjalne – Paulina Maciąg

Pani Paulina Maciąg jest kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach. Z jednostką związana jest od samego jej początku najpierw jako opiekun, a od 8 lat jako jej kierownik. Z zaangażowaniem pracuje na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu trzech gmin Pierzchnica, Daleszyce i Chmielnik. Dzięki jej staraniom placówka stale się rozwija, budynek podlega ciągłej modernizacji i zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych, którzy dzięki takim jednostką jak Warsztaty nie ulegają wykluczeniu społecznemu. Podopieczni mają coraz lepsze warunki do nauki, rehabilitacji i rozwijania własnych zainteresowań. Warsztaty pod kierownictwem Pani Pauliny są również aktywnym uczestnikiem życia Gminy Pierzchnica, biorąc udział w lokalnych uroczystościach i festynach. Pasja widoczna w działaniu Pani Pauliny udziela się współpracownikom co przekłada się z kolei na poprawę życia osób niepełnosprawnych.

 

Zbigniew Hołody- Człowiek Roku 2018

Pan Zbigniew Hołody jest lekarzem pediatrą z około 35- letnim stażem, który poświęcił wiele lat ratując zdrowie i życie mieszkańcom naszej lokalnej społeczności. Jest człowiekiem całkowicie oddanym swojej pracy, otwartym na drugiego człowieka, gotowym nieść wsparcie i pomoc. Jest przykładem osoby, której praca jest jednocześnie służbą drugiemu człowiekowi.

Posiada ogromny dar i talent lekarski, który wykorzystuje w swojej pracy zarówno w ośrodku zdrowia jak i w pogotowiu. Nigdy nikomu nie odmawia pomocy niezależnie od pory dnia czy nocy. Dba o to co jest dla nas najcenniejsze czyli o zdrowie. Łatwo nawiązuje kontakty i posiada przyjazne usposobienie, co korzystnie wpływa na postrzeganie go przez pacjentów i współpracowników. Od wielu lat związany z Pierzchnicą nie tylko na polu zawodowym ale również prywatnie. Jest mieszkańcem naszej gminy i w pełni się z nią identyfikuje. Nasza mała społeczność jest dla niego bardzo ważna. Pan Zbigniew jest człowiekiem bardzo życzliwym i przyjaznym zawsze gotowym do pomocy drugiemu człowiekowi.

21

STY

2019

1208

razy

czytano

1466/3578

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Uroczyste przekazanie KGW sprzętu i wyposażenia ...

Gmina Pierzchnica

Uroczyste przekazanie KGW sprzętu i wyposażenia ...

26

maj

2023

Zdjęcie: Informacja dla rolników od Ministra Rolnictwa i ...

Gmina Pierzchnica

Informacja dla rolników od Ministra Rolnictwa i ...

25

maj

2023

Zdjęcie: Gmina Pierzchnica na XVI Jarmark Świętokrzyski na ...

Gmina Pierzchnica

Gmina Pierzchnica na XVI Jarmark Świętokrzyski na ...

22

maj

2023

Zdjęcie: MRiPS Ostrzega przed nową kampanią SMS

Gmina Pierzchnica

MRiPS Ostrzega przed nową kampanią SMS

19

maj

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do POPŻ

19

maj

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ...

19

maj

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.