Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

20 styczna 2019 roku odbyła się dwudziesta jubileuszowa edycja konkursu Człowiek Roku.

Konkurs został ustanowiony przez Rady Gminy Pierzchnica w 1999. Corocznie nagradzane i wyróżniane są osoby, które wykazały się w działalności społecznej, służbie mieszkańcom, miały istotne osiągnięcia lub też przyczyniły się do promocji gminy. W historii konkursu nagradzani i wyróżniani byli: działacze społeczni, przedstawiciele służby zdrowia, nauczyciele, przedsiębiorcy, duchowni, rolnicy.

Wyróżnieni w konkursie otrzymują upominki książkowe oraz grawertony, laureat konkursu otrzymuje statuetkę oraz tytuł Człowieka Roku.

Wyboru dokonuje 7-osobowa komisja w oparciu o pisemne zgłoszenia, które wpłynęły w ustalonym terminie.

 

Zespół folklorystyczny „Skrzelczaneczki”

Zespół działa od 2011 roku, zrzesza seniorki zamieszkałe w Skrzelczycach. Od chwili powstania zespół angażuje się w wydarzenia artystyczne organizowane na terenie gminy. Zespół corocznie przygotuje piękny wieniec, z którym bierze udział w dożynkach gminnych. Panie z zespołu uczestniczyły wielokrotnie w różnego rodzaju festynach, prezentując umiejętności kulinarne, wokalne i aktorskie. Członkinie zespołu współpracują z młodzieżą z lokalnego klubu, dzięki czemu powstało wiele ciekawych przedsięwzięć.

 

Katarzyna Radomska

Pani Katarzyna Radomska jest mieszkanką wsi Brody. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brody, którego jest prezesem. Dzięki inicjatywie i staraniom Pani Katarzyny Zespół „Brodowionki” uzyskał środki finansowe dzięki którym zakupiono piękne stroje ludowe dla tego zespołu. W roku 2018 zespół „Brodowianki” z Panią Katarzyną na czele wziął udział w konkursie kulinarnym organizowanym w Rakowie przez Starostwo Powiatowe reprezentując naszą gminę zdobywać wyróżnienie. Pani Katarzyna jest jedną z pierwszych osób, na które można liczyć przy organizacji różnych spotkań, uroczystości dożynkowych i kościelnych. Zawsze uśmiechnięta, służąca pomocą innymi, zarażająca  energią i optymizmem. W pełni zasłużyła na wyróżnienie.

 

Michał Rajek

Pan Michał Rajek jest wychowankiem Klubu Sportowego Polanie Pierzchnica i występuje w nim nieprzerwanie od 2003 roku, przechodząc wszystkie szczeble szkolenia. Obecnie pełni rolę kapitana zespołu seniorów. Ponadto jest bardzo zaangażowany w życie klubu. Bierze czynny udział w pracach na stadionie polegających na pielęgnacji murawy i utrzymaniu należytego stanu obiektu. Prace te wykonuje społecznie, z dużym zaangażowaniem, dając tym przykład postawy obywatelskiej. Swoją postawą staje się worem dla młodszych kolegów i godnym reprezentantem naszej gminy na arenie sportowej. Jest także członkiem ochotniczej straży pożarnej w Pierzchnicy i aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczych.

 

Joanna Rękas

Pani Joanna od wielu lat jest zaangażowana w pracę społeczną w organizacjach pozarządowych na terenie gminy Pierzchnica.

Od 2008 roku pełni społecznie funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osinach. W 2018 roku Pani Joanna mocno zaangażowała się w przedsięwzięcie, polegające na uzyskaniu dotacji na zakup nowego w miejsce mocno już wyeksploatowanego autobusu do przewozu uczestników WTZ. Pozyskana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 216 tyś zł co stanowiło 80% wartości autobusu. Dzięki staraniom Pani Joasi Warsztaty Terapii Zajęciowej mają nowy dwudziestoosobowy autobus marki Mercedes Sprinter, dostosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

Pani Joanna uczestniczy również w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających w prowadzenia trudnej działalności, jaką jest praca z osobami niepełnosprawnymi.

Pani Joanna jest również zaangażowana w prace społeczną na rzecz Fundacji Dom Seniora im Sue Ryder w Pierzchnicy. Od 2017 roku pełni społecznie funkcję członka w pięcioosobowej Radzie Fundacji prowadzącej dom pomocy pod nazwą Dom Seniora.

Pani Joanna jest osobą życzliwą, z otwartym sercem na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Skromna, pozostaje w cieniu, dlatego niewiele osób wie ile zaangażowania wkłada w pracę społeczną.

 

Jarosław Stawiarz

Pan Jarosław Stawiarz jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach pełniąc funkcję jej sekretarza. Jest również wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP. O Panu Jarosławie śmiało można powiedzieć, że jest urodzonym strażakiem mocno zaangażowanym w prace OSP. Od kilkudziesięciu lat aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczy w akcjach ratowniczych niosąc pomoc w ratowaniu mienia i życia innych osób. Służba strażacka to jego pasja i życie. Zawsze gotowy aby nieść pomoc innym. Swoją postawą zaraża innych do służby strażackiej i tą pasje przekazał także swym dwóm dorosłym już synom. To głównie dzięki jego staraniom OSP Gumienice weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a w 2018 roku wzbogaciła się o nowszy samochód pożarniczy.

Dzięki staraniom Pana Jarosława na terenie miejscowości gdzie mieszka zrealizowanych zostało w ostatnich latach wiele inwestycji jak chociażby budowa dróg, chodników, a miejscowa strażnica przeszła gruntowną modernizację.

Pan Jarosław Stawiarz jest życzliwym, uczynnym człowiekiem na pomoc, którego zawsze można liczyć.

 

Radosław Sroka

Pan Radosław Sroka jest organizatorem i wychowawcą lokalnych świetlic Aktywator. Mocno zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą. W latach 2017-2018 organizator Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie Gminy Pierzchnica, Organizator w 2018 roku w Pierzchnicy „Biegu Razem w Dobrą Stronę”. Współzałożyciel i współprowadzący dziecięcych zespołów „Profesjonaliści” i „Subdominanta”. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą o czym świadczy fakt, że zespoły przez niego prowadzone gromadzą małe dzieci poprzez uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studentów. Propagator kultury muzycznej w gminie poprzez organizację corocznego wspólnego kolędowania w kościele parafialnym w Pierzchnicy, oraz występy muzyczne na lokalnych festynach.

Pan Radosław promuje gminę Pierzchnica poza jej terenem biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach muzycznych, a wraz z zespołem Piotra Sitkowskiego zdobywając II miejsce na XXII Międzynarodowym Fesliwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie oraz I miejsce na IX Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

 

Stanisław Kwapisz

Pan Stanisław Kwapisz od wielu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni, które prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową w Drugni. Funkcję tę pełni społecznie, z wielkim oddaniem i zaangażowaniem. Zabiega o rozwój placówki i dba o podnoszenie poziomu kształcenia i poprawę warunków nauki. W roku 2016 prowadzone przez niego Stowarzyszenie pozyskało środki unijne na organizację zajęć dodatkowych w szkole.

Ponadto Pan Stanisław pełni funkcję wiceprezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni. Od wielu lat społecznie prowadzi kwestę na cmentarzu w Drugni zbierając środki na renowację zabytkowych pomników.

Jest zaangażowany w działalność społeczną i chętny do pomocy. W pełni zasługuje na wyróżnienie.

 

Wyróżnienie specjalne – Paulina Maciąg

Pani Paulina Maciąg jest kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach. Z jednostką związana jest od samego jej początku najpierw jako opiekun, a od 8 lat jako jej kierownik. Z zaangażowaniem pracuje na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu trzech gmin Pierzchnica, Daleszyce i Chmielnik. Dzięki jej staraniom placówka stale się rozwija, budynek podlega ciągłej modernizacji i zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych, którzy dzięki takim jednostką jak Warsztaty nie ulegają wykluczeniu społecznemu. Podopieczni mają coraz lepsze warunki do nauki, rehabilitacji i rozwijania własnych zainteresowań. Warsztaty pod kierownictwem Pani Pauliny są również aktywnym uczestnikiem życia Gminy Pierzchnica, biorąc udział w lokalnych uroczystościach i festynach. Pasja widoczna w działaniu Pani Pauliny udziela się współpracownikom co przekłada się z kolei na poprawę życia osób niepełnosprawnych.

 

Zbigniew Hołody- Człowiek Roku 2018

Pan Zbigniew Hołody jest lekarzem pediatrą z około 35- letnim stażem, który poświęcił wiele lat ratując zdrowie i życie mieszkańcom naszej lokalnej społeczności. Jest człowiekiem całkowicie oddanym swojej pracy, otwartym na drugiego człowieka, gotowym nieść wsparcie i pomoc. Jest przykładem osoby, której praca jest jednocześnie służbą drugiemu człowiekowi.

Posiada ogromny dar i talent lekarski, który wykorzystuje w swojej pracy zarówno w ośrodku zdrowia jak i w pogotowiu. Nigdy nikomu nie odmawia pomocy niezależnie od pory dnia czy nocy. Dba o to co jest dla nas najcenniejsze czyli o zdrowie. Łatwo nawiązuje kontakty i posiada przyjazne usposobienie, co korzystnie wpływa na postrzeganie go przez pacjentów i współpracowników. Od wielu lat związany z Pierzchnicą nie tylko na polu zawodowym ale również prywatnie. Jest mieszkańcem naszej gminy i w pełni się z nią identyfikuje. Nasza mała społeczność jest dla niego bardzo ważna. Pan Zbigniew jest człowiekiem bardzo życzliwym i przyjaznym zawsze gotowym do pomocy drugiemu człowiekowi.

21

STY

2019

1340

razy

czytano

1909/4021

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Komunikat dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ...

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 08:38 dnia 12.07.2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 149/2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87/2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN ! Wojewódzki Fundusz Ochrony ...

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:44 dnia 11.07.2024

11

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.