Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kurs na angielski - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


Uczniów , którzy pragną  szlifować  język angielski, zapraszamy do udziału w konkursie „Kurs na angielski”.

Celem konkursu jest propagowanie nauki języków obcych. Skierowany jest on do  mieszkających w powiecie kieleckim  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W I etapie  - do 7 września  chętni będą musieli napisać pracę – „Jak w praktyce wykorzystuję lub wykorzystam znajomość języka angielskiego ?” Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze  16 najlepszych, które przejdą do II etapu. Odbędzie się on w dniach 12-14 września  w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku i będzie polegał na napisaniu pracy  na temat „Przyszłość powiatu kieleckiego” oraz rozmowie  z lektorem  języka angielskiego.

Warto podkreślić, że konkurs skierowany jest zarówno do tych uczniów, którzy dopiero pragną rozpocząć naukę języka angielskiego, jak i tych, którzy chcą ją kontynuować. Nagrodą w konkursie jest osiem bezpłatnych, rocznych kursów języka angielskiego  ufundowana przez Szkołę Języków Obcych Empik School w Kielcach.

 

Regulamin konkursu językowego „Kurs na angielski”

I.  Dane organizatora konkursu:

1. Organizatorem konkursu językowego „Kurs na angielski” jest Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

2. Konkurs rozpocznie się po opublikowaniu niniejszego regulaminu i trwać będzie do 20 września 2012 r.

3. Partnerem konkursu jest Szkoła Języków Obcych Empik School, ul. Warszawska 5, 25-512 Kielce.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do mieszkających na terenie powiatu kieleckiego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Pracę konkursowe należy przesłać lub przynieść osobiście na adres:

Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok. 209 lub 310, lub przesłać faksem: 41 344 28 25 do 5 września 2012r., jako daty rejestracji pisma u organizatora konkursu.

3. Regulamin konkursu dostępny jest pod w/w adresem na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach: www.powiat.kielce.pl.

4. Wysłanie pracy na adres organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.

5. Zgłaszający oświadcza, że praca jest jego autorskim dziełem i że nie była wcześniej nigdzie publikowana.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i nieodpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych prac.

III.  Zasady konkursu:

1. Cele konkursu: popularyzacja nauki języków obcych, w tym języka angielskiego, edukacja dzieci, młodzieży szkolnej  oraz zwiększenie wiedzy o działalności Starostwa Powiatowego w Kielcach.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów.

3. I ETAP – praca pisemna (w języku angielskim dla osób posługujących się tym językiem lub w języku polskim dla osób chcących rozpocząć naukę od podstaw) na temat:
„Jak w praktyce wykorzystuję lub wykorzystam znajomość języka angielskiego?” Praca ma wykazać potrzebę nauki języka angielskiego i możliwe wykorzystanie go dla rozwoju osobistego, a tym samym rozwoju potencjału powiatu kieleckiego.

4. Praca może liczyć maksymalnie 1 stronę formatu A4 (czcionka 14, Times New Roman; interlinia 1,5).

5. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, klasa, nazwa i adres szkoły oraz w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodzica/ów lub opiekuna na udział w konkursie.

6. Praca musi zostać dostarczona organizatorowi zgodnie z §2, pkt. 2. Regulaminu do 5 września 2012r.

7. Jury konkursu w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach i dwóch przedstawicieli Szkoły Języków Obcych Empik School wybierze do dnia 10 września 2012 r. 16 najlepszych prac nadesłanych w I etapie według kategorii: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Nazwiska autorów zakwalifikowanych do finału konkursu zostaną podane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach: www.powiat.kielce.pl. Autorzy zostaną również powiadomieni telefonicznie.

8. II ETAP – finał konkursu. Finał odbędzie się 12 września 2012 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik.

  • praca pisemna na temat: „Przyszłość powiatu kieleckiego” (w języku polskim lub języku angielskim; czas trwania – 30 minut);
  • rozmowa z lektorem języka angielskiego (w języku polskim lub języku angielskim; czas trwania – 5 minut) określająca poziom znajomości języka angielskiego.

9. W czasie finału uczestnicy konkursu mają obowiązek posiadania aktualnej legitymacji szkolnej. Uczestnik, który nie posiada w/w dokumentu nie może uczestniczyć w finale.

10. Organizator ma prawo do weryfikacji uczestników i dyskwalifikacji w przypadku stwierdzenia próby naruszenia regulaminu.

11. Organizacja dojazdu na II etap konkursu leży po stronie uczestników konkursu lub rodziców/opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu:

Jury konkursu w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach i dwóch przedstawicieli Szkoły Języków Obcych Empik School wybierze do 20 września 2012 r. najlepszych prac w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną podane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach: www.powiat.kielce.pl. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni telefonicznie.

V. Nagrody:

1. Osiem bezpłatnych, rocznych kursów języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Empik School, ul. Warszawska 5, 25-512 Kielce, na wszelkich możliwych stopniach nauczania.

2. Odbiór nagrody nastąpi osobiście w siedzibie Partnera: Szkoła Języków Obcych Empik School, ul. Warszawska 5, 25-512 Kielce.

3. Nagrody w konkursie nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny i nie można przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

4. Kursy rozpoczną się w III dekadzie września 2012 r. i potrwają do czerwca 2013 r.

5. Jeśli zwycięzca konkursu nie będzie mógł rozpocząć nauki w wyznaczonym terminie traci możliwość wykorzystania nagrody i nie przysługuje mu prawo do ekwiwalentu pieniężnego. W jego miejsce nagrodę otrzymuje kolejna osoba według kategorii: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

                                                           http://www.powiat.kielce.pl/strona-glowna/5055-kurs-na-angielski.html

 

13

LIP

2012

1748

razy

czytano

3059/3783

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Łopuszno ...

Gmina Pierzchnica

V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Łopuszno ...

28

lis

2023

Zdjęcie: Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego w ...

Gmina Pierzchnica

Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego w ...

27

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 191/2023

23

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 05:30 dnia 23.11.2023

23

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 100/2023 - opady ...

22

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 190/2023

22

lis

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.