Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jakub Majewski - Człowiek Roku 2016 Gminy PIerzchnica

Powodem spotkania jest wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie Człowiek Roku. W tym roku jest to już osiemnasta edycja tego konkursu.

Konkurs został ustanowiony przez Rady Gminy Pierzchnica w 1999. Corocznie nagradzane i wyróżniane są osoby, które wykazały się w działalności społecznej, miały istotne osiągnięcia lub też przyczyniły się do promocji gminy. W historii konkursu nagradzani i wyróżniani byli: działacze społeczni, przedstawiciele służby zdrowia, nauczyciele, przedsiębiorcy, duchowni, rolnicy.

Wyróżnieni w konkursie otrzymują upominki książkowe oraz grawertony,

laureat konkursu otrzymuje statuetkę oraz tytuł Człowieka Roku.

Wyboru dokonuje 7-osobowa komisja w oparciu o pisemne zgłoszenia, które wpłynęły w ustalonym terminie.

Zgodnie z ustalonymi zasadami regulaminu konkursu: Tytuł Człowieka Roku może otrzymać tylko mieszkaniec Gminy Pierzchnica i nie może nim zostać osoba pełniąca aktualnie funkcję radnego lub wójta.

Koło Gospodyń Wiejskich w Maleszowej

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Maleszowej działają społecznie od wielu lat, angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcie związane z życiem kulturalnym Gminy Pierzchnica. Czynnie uczestniczą w imprezach gminnych typu Dożynki reprezentując sołectwa Maleszowa z wieńcem. Przez kilka ostatnich lat uświetniają również tą imprezę występami artystycznymi. Od 2016 roku Koło Gospodyń Wiejskich funkcjonuje jako Stowarzyszenie dzięki czemu możliwe była uzyskanie dotacji na piękne stroje dla pań. Przewodniczącą koła jest Pani Zofia Stępień.

Eugeniusz Michalczyk

Jest wieloletnim działaczem „Żółto – Zielonych”, bardzo zaangażowanym w życie klubu „Polanie”. Bierze czynny udział w pracach na stadionie, w pielęgnacji murawy i utrzymywaniu należytego stanu obiektu klubowego. Przez cały rok pomaga w przygotowaniu boiska do treningów i meczów. Wszystkie wymienione prace wykonuje społecznie, z dużym zaangażowaniem. Entuzjazm Pana Eugeniusz udziela się innym i ma on bardzo duży wpływ na kształtowanie właściwej atmosfery w klubie. Pan Eugeniusz to człowiek od kilkudziesięciu lat z Klubem Polanie. Jego wieloletnia praca społeczna zasługuje na wyróżnienie.

Jarosław Marcjan

Pan Jarosław od 30 lat służy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach obecnie pełniąc funkcję  jej prezesa. Z wielkim zaangażowaniem i oddaniem uczestniczy w akcjach ratunkowych jednostki nie szczędząc czasu ani sił, zdrowia aby nieść pomoc innym. Od wielu lat wraz z innymi członkami tej jednostki czynił starania o wejście tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego co w 2016r. uwieńczone zostało sukcesem. Jest organizatorem wielu akcji społecznych z mieszkańcami Gumienic. Bierze jako strażak czynny udział  w uroczystościach gminnych i kościelnych.

Martyna Błaszczyk i Kacper Idzik to dwoje młodych ludzi, mieszkańców Gminy Pierzchnica, którzy w bardzo nietypowy sposób utożsamiają się z własną małą Ojczyzną jaką jest Gmina Pierzchnica. Tutaj mieszkają, pracują, rozwijają swoje pasje oraz wpływają na pozytywny wizerunek swojej małej ojczyzny. Od początku 2016r. są aktywnymi organizatorami świetlic AKTYWATOR, które prężnie działają na terenie Gminy Pierzchnica. Prowadzą warsztaty, zajęcia, sekcje, dzięki, którym dzieci, młodzież i dorośli mogą w nietypowy i ciekawy sposób spędzić swój wolny czas. W swojej pracy ci młodzi ludzie wychodzą poza schematy. Dostrzegają potencjał oraz kapitał jaki posiada ich gmina oraz wykorzystują go do angażowania lokalnej społeczności do uczestnictwa w organizowanych przedsięwzięciach.

Martyna Błaszczyk

W roku 2016 była koordynatorem realizowanego na terenie gminy projektu „Młodzi – Aktywni”. Jednym z efektów tego projektu było zorganizowanie Pierwszego Przeglądu Inicjatyw Młodzieżowych Młodzieży Świętokrzyskiej. Przedsięwzięcie to odbyło się na terenie Gminy Pierzchnica. Pani Martyna brała czynny i aktywny udział w zorganizowaniu oraz przebiegu corocznego festynu w miejscowości Górki. Ponadto to młoda, aktywna osoba została wybrana Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Górki „ Górecki” oraz prężnie współpracuje z Centrum Aktywności Lokalnej w Skrzelczycach.

Pani Martyna stale dba o to, aby prowadzone przez nią zajęcia w świetlicach, miały odpowiednią jakość i poziom. Nie bez znaczenia jest fakt, że systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności. Aby urozmaicić i podnieść poziom prowadzonych przez siebie zajęć ukończyła liczne kursy np. „Wstęp do sensoplastyki” czy „Kurs animatora  zabaw dla dzieci”. W ten sposób pokazuje podopiecznym, że warto się rozwijać, warto inwestować w siebie, warto być otwartym na potrzeby innych.

Pani Martyna bez wątpienia daje pozytywny przykład swoim wychowankom i podopiecznym, a tym samym wpływa na sposób postrzegania świata przez te młode osoby.

Kacper Idzik

Każdego dnia pokazuje wszystkim swoim podopiecznym, że warto rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W Klubie Wolna Strefa oraz świetlicach AKTYWATOR zaraża swoją pasją do teatru, gry aktorskiej, wartości i walorów artystycznych. W roku 2016 Pan Kacper reprezentował Gminę Pierzchnica na Przeglądzie Młodzieżowych Inicjatyw w Warszawie. Był głównym prowadzącym  Pierwszego Przeglądu Inicjatyw Młodzieżowych Młodzieży Świętokrzyskiej, który odbył się na terenie Gminy Pierzchnica. Należy również docenić, że Pan Kacper jest pomysłodawcą oraz współorganizatorem Gminnego Konkursu Patriotycznego.

Człowiek ROKU 2016

Jakub Majewski

Jakub Majewski jest osobą, która promuje sport nie tylko na terenie naszej gminy, ale także na skalę województwa. Jest kapitanem drużyny seniorów „Polanie” Pierzchnica, z którą w sezonie 2014/2015 wywalczył awans do Klasy Okręgowej. W tym samym sezonie zdobył również tytuł króla strzelców tej klasy rozgrywkowej. Dodatkowo przez trzy wcześniejsze lata by viceliderem tej klasyfikacji. W obecnym sezonie 2016/2017, strzelając do tej pory 19 bramek, (na 37 strzelonych przez całą drużynę POLANIE), jest liderem i głównym kandydatem do zdobycia ponownie trofeum króla strzelców klasy okręgowej. Jest to bez wątpienia nasz pierzchnicki „Lewandowski”.

Przygoda  Pana Jakub z piłką nie kończy się tylko na grze w naszym klubie. Podnosząc swoje umiejętności niejednokrotnie był wypożyczany do innych klubów, występując w wyższych klasach rozgrywkowych. Prze 3 lata brał udział w rozgrywkach III ligi grupy świętokrzysko – małopolskiej, grając w drużynach Naprzodu Jędrzejów i Neptuna Końskie. Od 6 lat jest na stałe związany z klubem Polanie Pierzchnica, którego barwy godnie reprezentuje.

Praca na rzecz klubu Polanie Pierzchnica to nie tylko występowanie w drużynie. Jest członkiem zarządu klubu. Bierze aktywny udział w pracach związanych z utrzymaniem obiektu oraz zakupem sprzętu sportowego. Jest również trenerem grup młodzieżowych w klubie Polanie. Prowadzi obecnie 3 drużyny chłopców, które biorą udział w rozgrywkach.

Promowanie sportu nie kończy się na drużynie Polanie Pierzchnica. Pan  Jakub od 6 lat jest Animatorem Sportu na terenie Gminy Pierzchnica. Organizuje zajęcia sportowe dla lokalnej społeczności. Propaguje sport wśród młodzieży, a stworzone przez niego 3 grupy młodzieżowe wypełniają obiekt sportowy każdego dnia. Jakub Majewski od 6 lat jest organizatorem rozgrywek piłki nożnej w dwóch corocznych turniejach: Turnieju Sylwestrowym i Turnieju o Puchar Wójta Gminy organizowanego w ramach obchodów Dni Pierzchnicy.

Aktywność Jakuba na rzecz społeczności to także działalność w OSP Pierzchnica. Reprezentuje tą jednostkę za zawodach sportowo- pożarniczych. Przez 4 lat pełnił funkcję Prezes zarządu OSP Pierzchnica.

Wyróżnienia specjalne PRZYJACIEL GMINY PIERZCHNICA

Michał Godowski

Pan Michał Godowski również od wielu lat skutecznie wspiera inwestycje na terenie gminy Pierzchnica. W roku 2016 z inicjatywy Pana Starosty pozyskane zostały znaczące środki finansowe na modernizację 7 km dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Dzięki osobistej decyzji Pana Starosty zgłoszone zostały do dofinansowania kolejne 4 km dróg, które będą realizowane w 2017roku. Zaangażowanie osobiste Pana Starosty spowodowało, że udało się pozyskać nieodpłatnie od Powiatu Kieleckiego grunty pod plac zabaw w Gumienicach oraz na potrzeby Osp Gumienice. Pan Starosta również chętnie uczestniczy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i spotkaniach naszej gminy, nie szczędząc przy tym swojego prywatnego czasu. Jest człowiekiem do którego zawsze można się zwrócić o pomoc i wsparcie.

Piotr Żołądek

Pan Piotr Żołądek od wielu lat wspiera Gminę Pierzchnica w staraniach o różnego rodzaju środki finansowe. Wielokrotnie pomagał w znalezieniu rozwiązania trudnych spraw. W 2016 roku Gmina Pierzchnica otrzymała dotacje na remonty dróg gminnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który nadzoruje Pan Marszałek. Równie bardzo aktywnie zabiega o środki finansowe na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Pierzchnica. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i wsparciu udało się w 2016 roku wprowadzić jednostkę osp Gumienice do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jako jedną z czterech w województwie. Ponadto uczestniczy we wszystkich ważniejszych imprezach i spotkaniach będąc do dyspozycji mieszkańców nie szczędząc swojego prywatnego czasu. Zawsze można liczyć na jego wsparcie i pomoc.

06

LUT

2017

2922

razy

czytano

2159/3863

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

21

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

19

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Gmina Pierzchnica podpisała umowę na realizację ...

14

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.