Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jubileusz 20 lat działalności Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

W dniu 22 listopada 2016 roku w Restauracji „Finezja” w  Pierzchnicy odbyło się spotkanie związane z jubileuszem 20 lat działalności Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica.  W uroczystościach wzięli udział: Pan Piotr Żołądek – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Pan Michał Godowski – Starosta Kielecki, Pan Stanisław Strąk – Wójt Gminy Pierzchnica, Pan Marek Zatorski –  Prezes Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, Pan Piotr Rękas - Radny Powiatowy, Pani Maria Łopatowska - Przewodnicząca Rady Gminy, ks. Robert Tetera, przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Pierzchnica, kierownicy jednostek samorządowych, przedsiębiorcy, sołtysi, członkowie Rady, Zarządu i pracownicy Fundacji.

          W dniu 30 października 2011 roku upłynęła 20 rocznica powstania Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica. Jest to właściwy moment do podsumowania działalności i oceny jej efektów pracy. Dzięki staraniom ówczesnego Wójta Gminy - Pana Marka Zatorskiego powołana została Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica. Fundatorem Fundacji jest Gmina Pierzchnica, która w momencie powołania przekazała jej kapitał założycielski w wysokości 5.000,00 zł. Dziś po 20 latach działalności majątek Fundacji przekracza 20 mln złotych. Okazuje się, że była to bardzo dobra inicjatywa, która owocuje i wpływa na rozwój naszej gminy i województwa świętokrzyskiego, którą zamierzamy nadal kontynuować i rozwijać zgodnie z celami statutowymi i potrzebami gminy. Fundacja stała się aktywnym partnerem innych organizacji w regionie i kraju co przyczyniło się do zwiększenia zatrudnienia.  W 2006 roku zakupiony został lokal od gminy, który został wyremontowany i przystosowany do potrzeb działalności Fundacji. Jako organizacja pozarządowa wspierająca przedsiębiorczość kładziemy szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług. Dążymy do umacniania zaufania i wzrostu zadowolenia naszych klientów poprzez dostosowanie oferty do ich potrzeb i oczekiwań. Kładziemy nacisk na to aby nasze personalne relacje z klientami były partnerskie i życzliwe.

Jednym z niezwykle istotnych celów jest pomoc stypendialna, którą objęto 314 uczniów i studentów, którym wypłacono stypendia w wysokości 285.000,00  złotych.

Drugim istotnym celem jest wspieranie poprzez dotacje przedsięwzięć o charakterze: kulturalnym, sportowym, oświatowym, sakralnym oraz w zakresie opieki społecznej. Razem udzielono 326 dotacji dla lokalnych organizacji, którym wypłacono dotacje w wysokości 2.024.225,54 złotych.

Kolejnym istotnym celem jest świadczenie usług finansowych poprzez udzielanie pożyczek. Udzielonych zostało 1.100 pożyczek  na łączną kwotę 65.000.000,00 zł. Nasi klienci dzięki pożyczkom zakupili urządzenia, maszyny, środki transportu, wybudowali i zmodernizowali swoje zakłady, wprowadzili na rynek nowe produkty. Większość z nich działa bardzo dobrze, wraca po kolejne pożyczki inwestując w rozwój i tworząc nowe miejsca pracy.

Ponadto zrealizowanych zostało szereg projektów szkoleniowych, kulturalnych aktywizujących lokalną społeczność oraz wydano  szereg publikacji przedstawiających zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturalne gminy Pierzchnica i powiatu kieleckiego.

Uważam, że minione 20 lat wykorzystaliśmy w sposób skuteczny i z pożytkiem dla rozwoju naszej gminy i województwa świętokrzyskiego.

Składam podziękowania Panu Markowi Zatorskiemu, który był inicjatorem  jej powołania w 1996 roku, Członkom Rady i Zarządu oraz pracownikom za profesjonalizm, zaangażowanie  i owocną pracę na rzecz rozwoju regonu.

 

Dariusz Michalski - Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

 

 

29

LIS

2016

2826

razy

czytano

1531/3188

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

POSTĘPOWANIE NA SPRZEDAŻ ZBIORNIKÓW PLASTIKOWYCH O ...

27

maj

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja o unieważnieniu postępowania.

27

maj

2022

Zdjęcie: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...

Gmina Pierzchnica

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...

26

maj

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:49 dnia ...

25

maj

2022

Zdjęcie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o ...

Gmina Pierzchnica

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o ...

24

maj

2022

Zdjęcie: Profilaktyka w szkołach

Gmina Pierzchnica

Profilaktyka w szkołach

24

maj

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.