Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ksiądz Kanonik Marian Gawinek Człowiekiem Roku 2011 w Gminie Pierzchnica

    W dniu wczorajszym odbyła się uroczysta gala nadania tytułu „Człowiek Roku 2011 w Gminie Pierzchnica”.
     Jest to już trzynasta edycja konkursu, który ustanowiony został przez Radę Gminy Pierzchnica w 1999 r. Corocznie nagradzane i wyróżniane są osoby, które w sposób szczególny wykazały się w działalności społecznej, charytatywnej, miały inne istotne osiągnięcia lub też przyczyniły się do promocji gminy.
   Tegoroczną galę poprowadzili: Ewa Rogowska i Arkadiusz Ogłoza, którzy wyjątkowo gorąco powitali i pozdrowili wszystkich obecnych. Następnie Stanisław Strąk - Wójt Gminy Pierzchnica powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Krzysztof Słoń Senator RP, Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski, Piotr Żołądek Wicemarszałek Województwa, Michał Godowski – Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Halina Olendzka – Prezes Fundacji „Nadzieja Rodzinie”, Jarosław Zatorski – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, Jolanta Stachowicz – Wójt Gminy Gnojno, Marek Zatorski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. W imieniu Pani europoseł Róży Thun – przybył Marek Materek asystent regionalny, który częstował słodyczami.

    W części oficjalnej Pan Wójt oraz Pani Maria Łopatowska - Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne, a także statuetkę Człowiek Roku 2011 w Gminie Pierzchnica.
 
Wyróżnienia otrzymali:
Jolanta Perlak
Pani Jolanta Perlak od wielu lat uczestniczy w życiu społecznym naszej gminy, współpracując ze Stowarzyszeniem Oświatowo-Wychowawczym w Pierzchnicy. Jako nauczycielka Szkoły Podstawowej w Skrzelczycach, a potem dyrektor przedszkola w Pierzchnicy organizowała wyjazdy do Wisły. W niemal każde ferie przygotowywała cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży program wypoczynku w formie półkolonii. Zdobyła fundusze na otwarcie i funkcjonowanie Kawiarenki Internetowej ułatwiającej pracę świetlicy szkolnej.
    Obecnie Pani Jola jest dyrektorem Przedszkola nr 25 w Kielcach i jednocześnie kolejny rok pełni funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy. Organizuje spotkania Rady, Mikołajki dla wszystkich uczniów, współpracuje w organizowaniu zabawy choinkowej czy festynów szkolnych. Dba o zakup nagród książkowych za wyniki w nauce. Opiniuje z ramienia Rady Rodziców prace nauczycieli.
    W ubiegłym roku zaproponowała młodzieży letni wyjazd za granicę i w czerwcu 2011 r. odbyła się niezapomniana dla jej uczestników wycieczka do Pragi.
    Ponadto od wielu lat jest społecznym redaktorem naczelnym poczytnego pisma gminnego „Gazety Pierzchnickiej”.
 
Maria Szewczyk
Pani Maria Szewczyk jest osobą serdeczną, życzliwą i bardzo mocno zaangażowaną w bezinteresowną działalność społeczną od wielu lat. Przez 12 lat (3 kadencje jako Radna wsi Maleszowa) była aktywna we wszelkiej działalności na rzecz społeczności lokalnej, a po zakończeniu ostatniej kadencji nie wycofała się z działalności społecznej i w dalszym ciągu pomaga ludziom bezinteresownie w miarę możliwości. Jest założycielką Koła Seniora w Maleszowej, z którym w 2011 zorganizowała wycieczkę do Kurozwęk dla starszych osób z terenu Maleszowej, Brodów, Górek i pensjonariuszy Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy. Jest osobą energiczną i nieustępliwą, przez co każdy cel jaki sobie założy jest w stanie zrealizować.
 
Monika Pawlik
Pani Monika Pawlik jest osobą wyjątkową, która potrafi zjednoczyć mieszkańców i pobudzić ich do wspólnego działania. Swoją pogodą ducha i błyskotliwością skutecznie umie łagodzić konflikty. Aktywnie uczestniczy w codziennym życiu mieszkańców szczególnie teraz, gdy pełni funkcję Sołtysa Pierzchnicy. To właśnie ona była inicjatorką wielu społecznych akcji m.in. spotkania z okazji „Dnia Kobiet”, gdzie zapracowane Panie miały okazje się spotkać, porozmawiać i powspominać minione lata.
    Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu Pani Moniki odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Pierzchnicy. Uroczystość była przygotowana perfekcyjnie. Pięknie ubrana sala, stoły ze świąteczna dekoracją i smacznymi daniami wigilijnymi to także jej dzieło.
    Pani Monika jest członkiną Koła Gospodyń, które przygotowało wystawę produktów lokalnych podczas tegorocznych obchodów „Dni Pierzchnicy”, gdzie można było zasmakować wielu pysznych potraw.
    Podkreślić należy, że od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców, najpierw w szkole podstawowej, a obecnie w gimnazjum w Pierzchnicy. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu wszystkich imprez szkolnych. Jest wspaniałą żoną i matką trojga dzieci.
Łączenie tylu różnych zadań i zajęć wymaga wielu sił i poświęceń. Pani Monika jest osobą niezwykle operatywną, wrażliwą i oddaną.
 
Henryk Zgórski   
Pan Henryk Zgórski jest sołtysem miejscowości Gumienice niespełna rok i już został uznany za człowieka dla którego praca i funkcja jaką pełni w społeczności lokalnej jest wartością nadrzędną. Aktywnie działa na rzecz swojej wsi. Z jego inicjatywy zostały odnowione przydrożne krzyże. Dba o wygląd i wizerunek miejscowości, w której mieszka. Nie szczędził swych sił by usunąć ruiny budynku stwarzającego zagrożenie dla mieszkańców. Pomaga w powstawaniu nowych inwestycji. Chętnie współpracuje z organizacjami działającymi we wsi. Jest człowiekiem religijnym i rodzinnym, swoją radą i pomocą służy innym. Wrażliwy na ludzka krzywdę szczególnie osób samotnych i starszych. Umiejętnie nawiązuje kontakty z ludźmi. Jest doceniany i lubiany przez mieszkańców za jego działalność i zaangażowanie w życie społeczne.
Pan Henryk Zgórski jest osobą prawdomówną i kulturalną, jest bardzo przyjacielski, zorganizowany i stanowczy w realizowaniu podejmowanych zadań. Nigdy się nie poddaje, konsekwentnie dąży do celu, który sobie wyznaczy.
 
Wyróżnienia specjalne – przyznawane dla osób spoza terenu gminy:

Ksiądz Andrzej Drapała
Ksiądz Andrzej Drapała jest Prezesem Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach i jako prezes w/w stowarzyszenia bardzo aktywnie włączył się w działalność oświatowo-kulturalną w naszej gminie poprzez uruchomienie dwóch klubów młodzieżowych WOLNA STREFA w Pierzchnicy oraz w Skrzelczycach. Planowane jest uruchomienie takiego klubu również w Drugni.
    Działalność tych klubów wpływa niezwykle korzystnie na organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. W klubach przekazuje się wartości patriotyczne i uniwersalne wartości chrześcijańskie, takie jak: dobro, uczynność, życzliwość, odpowiedzialność, prawdomówność. Tym samym pozytywnie oddziałuje się na kształtowanie charakterów młodego pokolenia. Ponadto realizowany będzie poprzez to stowarzyszenie projekt wspólnie z gminą Pierzchnica mający na celu uruchomienie spółdzielni socjalnej, co może w przyszłości skutkować nowymi miejscami pracy. Działalność ks. Andrzeja Drapały i jego zaangażowanie na rzecz naszej gminnej społeczności w pełni zasługuje na uhonorowanie wyróżnieniem specjalnym.
 
Artur Garycki
Pan Artur Garycki od dziesięciu lat jest związany zawodowo z Gminą Pierzchnica (tj. od 1 stycznia 2003 r.). początkowo pracował przy Zespole Szkół w Pierzchnicy, a od 1 marca 2005 r. prowadził Zakład Budownictwa w Pierzchnicy zajmujący się budowa Domu Seniora i w tym okresie zarządzał około 30-osobowągrupą ludzi. Po zakończeniu budowy domu opieki był Kierownikiem ds. obsługi mienia w Urzędzie Gminy, prowadził grupę pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych. Na co dzień borykał się z trudną pracą z osobami skierowanymi do odbycia pracy w ramach kary zasądzonej przez sąd. Od października 2008 roku prowadzi zakład budżetowy obsługujący wodociągi i kanalizację w naszej gminie.
    Jest to człowiek miły, życzliwy, wrażliwy na krzywdę ludzką. Odznacza się chęcią pomocy i wyznaje wartości bliskie mieszkańcom naszej Gminy. To człowiek o bogatej i otwartej osobowości. Od początku pracy w naszej społeczności wykazuje troskę i zaangażowanie o jej dobro.
 
CZŁOWIEK ROKU 2011 W GMINIE PIERZCHNICA

KSIĄDZ MARIAN GAWINEK
 
Ksiądz Kanonik Marian Gawinek od dnia 15 września 2004 r. pełni funkcję proboszcza parafii p.w. Świętej Małgorzaty w Pierzchnicy, w dekanacie chmielnickim. Oprócz pracy duszpasterskiej, ks. Kan. Marian Gawinek pełni od 8 sierpnia 2006r funkcję kapelana Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, kapelana Straży Pożarnej w Pierzchnicy oraz katechety dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Pierzchnicy.
    Ksiądz Kanonik Marian Gawinek jest bardzo dobrym gospodarzem, dba o powierzone mu obiekty parafialne. Przeprowadził renowację ołtarza głównego, 3 ołtarzy bocznych i ambony, wymienił więźbę dachową i pokrycie dachu kościoła w Pierzchnicy, odnowił dzwonnicę, wymienił instalację elektryczną, wykonał prace malarskie wewnątrz i na zewnątrz kościoła, ułożył chodnik z kostki granitowej wokół kościoła oraz chodniki z kostki brukowej na cmentarzach.
    Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcia wyniosły ok. 1 mln złotych. Na ich realizację Ksiądz Kanonik z niespotykanym zapałem pozyskiwał środki finansowe w ramach funduszy Unii Europejskiej, Funduszu Kościelnego, konserwatora zabytków oraz z Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, firm i osób fizycznych.
    Dzięki tym przedsięwzięciom kościół nasz nabrał nowego blasku i estetycznego wyglądu. Obecnie planuje się kolejne prace przy naszym kościele związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
    W czasie pracy w naszej parafii dał się poznać jako wzorowy duszpasterz. Z szacunkiem traktuje parafian, służy radą, stara się łączyć parafian wokół siebie. Cieszy się dużym szacunkiem i poważaniem parafian.
    Swą duchową postawą i pracą przyczynił się do promocji naszej parafii i gminy. W pełni zasługuje na tytuł Człowieka Roku 2011 Gminy Pierzchnica.


 

Równocześnie z imprezą Człowiek Roku odbyła się uroczystość nadania tytułu PRZEDSIĘBORCA ROKU przyznawany przez Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica.

Uchwałą Zarządu Fundacji w 2008 r. ustanowiono tytuł PRZEDSIĘBIORCA ROKU GMINY PIERZCHNICA. Zgodnie z regulaminem konkursu kapituła przyznaje 2 wyróżnienia i jedną nagrodę główną.

Nagrodę główną lub wyróżnienie w konkursie PRZEDSIĘBIORCA ROKU może otrzymać przedsiębiorca (menadżer) prowadzący podmiot gospodarczy na terenie gminy Pierzchnica, który wyróżnił się w danym roku szczególnymi osiągnięciami w zakresie: rozwoju zarządzanej firmy, tworzenia nowych miejsc pracy, uzyskanie nagród lub wyróżnień w innych konkursach, działalności charytatywnej i ogólnopolskiej, szczególne znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Wyróżnienia i nagrodę główną wręczyli: Dariusz Michalski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica oraz Zdzisław Rękas – Przewodniczący Rady Fundacji. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Garlicka – właścicielka sklepu „Mleczny róg” oraz Małgorzata Zychowicz prowadząca zakład fryzjerski „Daria”.

Statuetkę PRZEDSIĘBIORCA ROKU GMINY PIERZCHNICA otrzymał Rafał Garlicki – Prezes Zarządu Zakładu Przetwórstwa Spożywczego Sp. z o.o. w Pierzchnicy.


Uroczystość uświetnił występ Kapeli Góralskiej TRUTEŃ z Zakopanego. Artyści zaprezentowali się w przepięknych strojach regionalnych. Występ urzekł nie tylko cudowną folkową muzyką, ale także humorystycznymi historyjkami opowiadanymi góralską gwarą.

Po uroczystości wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Panie Kucharki pod kierownictwem Ewy Bieleckiej z Zespołu Szkół w Pierzchnicy. Jedzenie było wyśmienite, co zgodnie przyznali częstujący się goście, a wśród nich pani Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świetokrzyski.
Podczas gali miała miejsce promocja folderu „GMINA PIERZCHNICA ZAPRASZA”. Wspomniany folder wzbogacony licznymi zdjęciami i mapką, promuje Gminę Pierzchnica, jej walory turystyczne, wskazuje bazę noclegową, agroturystyczną i gastronomiczną. Folder prezentuje perspektywy rozwojowe gminy w wielu dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mogących zainteresować turystów oraz potencjalnych inwestorów.
Po uroczystej gali w remizie OSP w Pierzchnicy odbyła się zabawa taneczna wieńcząca niedzielne uroczystości.

Organizatorami niedzielnej gali były: Samorząd Gminy Pierzchnica oraz Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica.

 Przygotowała: Marta Ignacak-Bielawska

Media o nas:

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120220/POWIAT0104/732926908

20

LUT

2012

8636

razy

czytano

3264/3946

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Zdjęcie: iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

Gmina Pierzchnica

iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54/2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:12 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja dotycząca programu ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:17 dnia 23.05.2024

23

maj

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.