Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Pani Anna Wojnowska Człowiekiem Roku 2015

            Dnia 31.01.2016r. odbyła się uroczysta gala, na której rozstrzygnięto konkurs „Człowiek Roku 2015” oraz wręczono nagrody i wyróżnienia. Uroczystość odbyła się na  sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pierzchnicy. 

            Mieszkańcy naszej Gminy  licznie przybyli  na galę. To doroczne wydarzenie uświetnili także swoją obecnością przedstawiciele władz: Pan Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego; Pan Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego; Pan Marek Kwiecień  - Członek Zarządu Powiatu; ks. dr Andrzej Drapała prezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”; Pani Halina Olendzka - prezes zarządu Fundacji „Nadzieja Rodzinie”; Pan Stanisław Piotr Rękas – Radny Powiatu Kieleckiego; ks. kan. Marian Gawinek – Proboszcz Parafii Pierzchnica; ks. Grzegorz Olejarczyk - Proboszcz Parafii Drugnia; Radni gminy Pierzchnica na czele z przewodniczącą Rady Gminy Panią Marią Łopatowską, kierownicy jednostek gminnych oraz prezesi i dyrektorzy innych podmiotów; sołtysi oraz prezesi organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pierzchnica.

Człowiekiem Roku 2015 została Pani Anna Wojnowska. Wyróżnienia otrzymali: Pani Gertruda Majewska-Kapusta, Pan Grzegorz Wąś Sołtys Pierzchnianki, Pan Marek Malinowski, Pan Józef Pasternak oraz Zespół Folklorystyczny Pierzchniczanie.

Uroczystość uświetnił występ wspaniałej wokalistki Pani Marty Zalewskiej wraz z zespołem. W Gali wręczenia nagród uczestniczyło ok. 200 osób.

Nagrodzeni:

Gertruda Majewska – Kapusta

Pani Gertruda jako nauczyciel Zespołu Szkół w Pierzchnicy jest nauczycielem aktywnym i kreatywnym, mocno zaangażowanym w różne aspekty pracy szkoły. W swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych wspiera rozwój każdego ucznia, poświęcając im bardzo dużo wolnego czasu, przeznaczając go wyrównywanie braków edukacyjnych, jak również na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży. W roku szkolnym 2014/2015 dwóch uczniów przygotowywanych pod jej kierunkiem została laureatami konkursu matematyczno – przyrodniczego, organizowanego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

Bogate doświadczenie zawodowe Pani Gertruda wykorzystuje wzorowo kierując pracą nauczycielskich zespołów zadaniowych i przedmiotowych.

Jest aktywna w podejmowaniu działań w środowisku np. udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Grzegorz Wąś

Pan Grzegorz jest od wielu lat sołtysem sołectwa Pierzchnianka. Jako sołtys a przede wszystkim człowiek jest niezwykle uczynny i otwarty na pomoc innym. Pełniąc funkcję sołtysa wykazuje duże zaangażowanie w życie społeczne wsi oraz gminy. W stosunku do współmieszkańców Pierzchnianki jest zawsze gotowy to niesienia pomocy nie szczędząc swojego czasu.

We współpracy z radnymi podejmuje wiele działań mających na celu lokalną integrację. Mocno angażował się w uzgodnienia z mieszkańcami w sprawie realizacji inwestycji – budowa kanalizacji. Bardzo aktywnie uczestniczył w budowie altany rekreacyjnej dla mieszkańców na Pierzchniance.

Marek Malinowski

Pan Marek od wielu lat jest działaczem Klubu Sportowego „Polanie w Pierzchnicy funkcję jego Prezesa. Wszystkie prace na rzecz klubu wykonuje społecznie  z dużym zaangażowaniem nie szczędząc wolnego czasu. Skutecznie pozyskuje środki finansowe od sponsorów. Entuzjazm Prezesa i jego oddanie klubowi udziela się innym, dzięki czemu w obecnym sezonie „Polanie awansowali do ligi okręgowej.

Józef Pasternak

Pan Józef Pasternak od wielu lat działa społecznie. Jest długoletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleszowej. Bezinteresownie angażuje się różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Wiele pracy osobistej włożył w organizację przedsięwzięć na terenie miejscowości Maleszowa oraz dla jednostki OSP. Jest człowiekiem wrażliwym na problemy mieszkańców gotowym do niesienia pomocy. Należy do osób, które nie przechodzą obojętnie obok potrzebujących, a przy tym jest człowiekiem skromnym nie szukającym poklasku za swoją wzorową postawę społeczną.

Zespół Folklorystyczny Pierzchniczanie

Zespół Pierzchniczanie powstał w 2004 roku. Początkowo istniał jako czteroosobowa Kapela Biesiadna. Po kilku latach działalności na terenie gminy kapela przekształciła się w zespół muzyczno- wokalny występujący na terenie całego województwa. Obecnie zespół występuje w jedenastoosobowym składzie pięciu muzyków oraz sześcioosobowa grupa śpiewacza. Kierownikiem zespołu jest Pani Grażyna Żubrowska. Repertuar zespołu stanowi muzyka ludowa, biesiadna, pieśni żołnierskie i religijne.  Zespół reprezentuje Gminę Pierzchnica na różnego rodzaju przeglądach kapel i zespołów ludowych, ale przede wszystkim wstępy zespołu Pierzchniczanie uświetniają lokalne imprezy plenerowe na terenie gminy. Obecnie trudno sobie wyobrazić Dni Pierzchnicy czy Gminne Dożynki bez ich występu.

Anna Wojnowska

Pani Anna Wojnowska od kilku lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. W sposób aktywny w reprezentowaniu Stowarzyszenia we współpracy z Samorządem Powiatowym oraz samorządami gminnymi gmin: Pierzchnica, Chmielnik i Daleszyce w pozyskiwaniu środków zarówno na działalność placówki jak i zakup samochodów specjalistycznych do przewozu osób niepełnosprawnych. Aktywnie działa również przy współpracy z podmiotami prywatnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia.

Od 2011 roku jako przedstawiciel Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym reprezentuje Gminę Pierzchnica w Radzie Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Działalność taka wymaga dużego zaangażowania czasowego zarówno w posiedzeniach Rady jak i dokonywaniu oceny wpływających wniosków. Ze swoich obowiązków wywiązywała się bardzo dobrze i sumiennie poświęcając swój czas i ponosząc koszty dojazdów nie otrzymując w zamian żadnych gratyfikacji finansowych. Została ponownie wybrana do Rady LGD jako jeden z dwóch reprezentantów Gminy Pierzchnica.

Ponadto aktywnie angażuje się w organizowanie przedsięwzięć dla mieszkańców na terenie swojej miejscowości Osiny. Tak było przy organizacji dożynek czy różnego rodzaju spotkań mieszkańców z takich okazji jak „Andrzejki” „Wigilie” czy też „Ostatki”. Prezentuje także pozytywny wzorzec moralny jako przykład dobrej matki i żony, a także solidnego i profesjonalnego pracownika. Jest życzliwą i wrażliwą na ludzkie potrzeby osobą.

Zwyciężczyni oraz pozostałym laureatom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.  

01

LUT

2016

5560

razy

czytano

2364/3862

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

21

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

19

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Gmina Pierzchnica podpisała umowę na realizację ...

14

lut

2024

Zdjęcie: Informacja dot. programu Fundusze Europejskie dla ...

Gmina Pierzchnica

Informacja dot. programu Fundusze Europejskie dla ...

13

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.