Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wybory sołtysów w gminie Pierzchnica

INFORMACJA

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Pierzchnica

 

 1. W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich, zarządzeniem Nr 17/11 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 13 stycznia 2011r. zarządzone zostały wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Pierzchnica na kadencję 2011-2015. Wybory zostaną przeprowadzone w terminie od 1 lutego 2011r. do 27 lutego 2011r.

 

 1. Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa, członków rad sołeckich i członków komisji wyborczych upływa w dniu 27 stycznia 2011r. Zgłoszenia dokonuje się na ustalonych drukach. Druki są dostępne u sołtysa wsi oraz w Urzędzie Gminy pokój nr 22. W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na sołtysa oraz zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów na członków do rady sołeckiej niż przewiduje statut sołectwa termin zgłaszania przedłuża się o 5 dni.

 

 1. W przypadku nie zgłoszenia pełnej ilości kandydatów do rady sołeckiej, a zgłoszony jest kandydat na sołtysa wybory przeprowadza się tylko na sołtysa i uznaje się, że sołtys będzie działał bez rady sołeckiej przez całą kadencję.

 

 1. W sołectwach: Pierzchnica i Skrzelczyce wybiera się po 4 członków rady sołeckiej.
  W sołectwach: Gumienice, Drugnia, Maleszowa, Podlesie wybiera się po 3 członków rady sołeckiej.
  W pozostałych sołectwach tj. Wierzbie, Strojnów, Pierzchnianka, Osiny, Holendry, Górki, Drugnia Rządowa, Brody, Podstoła, Ujny wybiera się po 2 członków do rady sołeckiej.

 

 1. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 22 w godzinach od 800 do 1500.

 

 1. Kandydata na sołtysa, członka rady sołeckiej i członka komisji wyborczej może zgłosić każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa. Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec stale mieszkający na terenie sołectwa (wpisany do rejestru wyborców).

 

 1. Kandydat na sołtysa, członka rady sołeckiej oraz członka komisji wyborczej musi posiadać prawo wybierania (bierne prawo wyborcze). Nie można kandydować na sołtysa i do rady sołeckiej jednocześnie.

 

 1. Głosowanie przeprowadza 3-osobowa komisja wyborcza wybrana z mieszkańców sołectwa. W przypadku zgłoszenia do komisji wyborczej więcej niż 3 kandydatów skład komisji zostanie wyłoniony w drodze losowania, które ewentualnie zostanie przeprowadzone w dniu 28 stycznia 2011r. o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy Pierzchnica - sala konferencyjna. W przypadku nie zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów na członków komisji, komisję powoła Wójt spośród mieszkańców sołectwa.

 

 1. Członkami komisji nie mogą być osoby w stosunku do kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej: zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo oraz małżonkowie zstępnych (wstępni to rodzice, dziadkowie; zstępni to dzieci, wnuki).

 

            Dodatkowe informacje na temat przygotowania i przeprowadzenia wyborów można uzyskać w biurze rady gminy tel. 41 35 38 046.

 

Wójt

(-) Stanisław Strąk

 

Druki zgłoszeń dostępne pod adresem http://www.pierzchnica.bip.jur.pl/?go=60&read=1301

13

STY

2011

2678

razy

czytano

3658/3723

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych

Gmina Pierzchnica

XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych

19

wrz

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 ...

18

wrz

2023

Zdjęcie: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza zespoły ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza zespoły ...

18

wrz

2023

Zdjęcie: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza twórców ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza twórców ...

18

wrz

2023

Zdjęcie: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza do ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza do ...

18

wrz

2023

Zdjęcie: Otwarcie nowej Sali wielofunkcyjnej oraz ...

Gmina Pierzchnica

Otwarcie nowej Sali wielofunkcyjnej oraz ...

15

wrz

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.