Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dożywianie dzieci w szkole od IX do XII 2015

I N F O R M A C J A

Dożywianie dzieci w szkole od IX do XII 2015

 

            Wniosek o udzielenie pomocy w formie posiłku w stołówce szkolnej należy składać od dnia 03.08.2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy pok. Nr.2 (druk wniosku do uzupełnienia w pok. 2).

            Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, np.:

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto.

-odcinek renty/emerytury lub decyzję z ZUS/KRUS

- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym ( ha przeliczeniowe )

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenie o wysokości dochodu.

- oświadczenie osoby o zarejestrowaniu lub niezarejestrowaniu w PUP oraz wysokości pobieranych zasiłków

- oświadczenie osoby o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego lub decyzja przyznająca

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do zwolnienia dziecka z odpłatności za dożywianie w szkolne nie może być wyższa niż 684 zł/os w rodzinie przy jednoczesnym  wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

1) sieroctwa;
2) bezdomności;
3) bezrobocia;
4) niepełnosprawności;
5) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
6) przemocy w rodzinie;
7) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Wnioski będą przyjmowane od 03.08.2015r.    

Pomoc w formie posiłku udzielana będzie od dnia wydania decyzji administracyjnej.

04

SIE

2015

1655

razy

czytano

1839/3229

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja dla mieszkańców Skrzelczyc

1

lip

2022

Zdjęcie: Zaproszenie do Zespołu Inicjatywnego - budujemy LSR ...

Gmina Pierzchnica

Zaproszenie do Zespołu Inicjatywnego - budujemy LSR ...

1

lip

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 09:21 dnia ...

1

lip

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 66 wydanego o ...

1

lip

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69/2022 - burzez gradem

1

lip

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68/2022 - burze z ...

30

cze

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.