Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dożywianie dzieci w szkole od IX do XII 2015

I N F O R M A C J A

Dożywianie dzieci w szkole od IX do XII 2015

 

            Wniosek o udzielenie pomocy w formie posiłku w stołówce szkolnej należy składać od dnia 03.08.2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy pok. Nr.2 (druk wniosku do uzupełnienia w pok. 2).

            Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, np.:

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto.

-odcinek renty/emerytury lub decyzję z ZUS/KRUS

- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym ( ha przeliczeniowe )

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenie o wysokości dochodu.

- oświadczenie osoby o zarejestrowaniu lub niezarejestrowaniu w PUP oraz wysokości pobieranych zasiłków

- oświadczenie osoby o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego lub decyzja przyznająca

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do zwolnienia dziecka z odpłatności za dożywianie w szkolne nie może być wyższa niż 684 zł/os w rodzinie przy jednoczesnym  wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

1) sieroctwa;
2) bezdomności;
3) bezrobocia;
4) niepełnosprawności;
5) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
6) przemocy w rodzinie;
7) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Wnioski będą przyjmowane od 03.08.2015r.    

Pomoc w formie posiłku udzielana będzie od dnia wydania decyzji administracyjnej.

04

SIE

2015

1664

razy

czytano

1887/3277

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

12

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważny komunikat dot. dodatku węglowego

12

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78/2022 - burze z ...

11

sie

2022

Zdjęcie: Zaproszenie na spotkanie strategiczne dotyczące ...

Gmina Pierzchnica

Zaproszenie na spotkanie strategiczne dotyczące ...

9

sie

2022

Zdjęcie: Komunikat Fundacji Pokonaj RAKA - Profilaktyczne ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat Fundacji Pokonaj RAKA - Profilaktyczne ...

8

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77/2022 - upał

4

sie

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.