Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja ARR dotycząca odbioru owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję

Szanowni Państwo!

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne jak i inne organizacje.
W ramach mechanizmu mogą bezpłatnie otrzymać produkty wycofywane z rynku takie jak owoce i warzywa.

W tym celu do centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie należy:

 

1) Złożyć wniosek WPR_P1_f1 w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (do pobrania ze strony internetowej ARR),

2) Złożyć wniosek Row_P1_f2 - Wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej

3) Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest, decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

 

Do wniosku winny być załączone następujące dokumenty:

1. dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki),
2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
Dokumenty z pkt. 1, 2 winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ, który go wydał.
3. zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej,
4. zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,

b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,

c) przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Zobowiązania, o których mowa w pkt 4 zawarte są we wniosku o przyznanie uprawnienia, a podpisanie wniosku przez uprawnioną osobę lub osoby oznacza ich akceptację.

Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała.
Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

 

W załączeniu warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

 

Wszystkie wnioski i dokumenty dotyczące realizacji mechanizmu „Administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” należy kierować pod adres:

 

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

www.arr.gov.pl

Fax. (22) 628 – 93 – 53

 

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Tytoniu i Innych Rynków

tel. (22) 661-78-10

(22) 661-71-70

fax. (22) 661 -72-16

e-mail: wycofania@arr.gov.pl

 

21

STY

2015

1493

razy

czytano

1960/3239

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dla mieszkańców Skrzelczyc

7

lip

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Dzień Otwarty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w ...

6

lip

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 05:20 dnia 06.07.2022

6

lip

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 70 ...

6

lip

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

5

lip

2022

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza w najbliższą ...

Gmina Pierzchnica

Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza w najbliższą ...

5

lip

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.