Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Społeczny Ruch Trzeźwości zorganizował Dni Profilaktyki w szkole

      W dniach 29 - 30 maja 2014 r. w szkołach na terenie gminy Pierzchnica odbyły się zajęcia profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi. W warsztatach profilaktycznych uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych w Pierzchnicy i Drugni oraz wszyscy uczniowie Gimnazjum w Pierzchnicy.

„Świat zamknięty w butelce” - kl. IV-VI SP. Celem zajęć było:

- rozwijanie umiejętności ochrony samego siebie przed współczesnymi środkami uzależnień,

- uświadomienie, czym jest zdrowie i co może mu zaszkodzić,

- uczenie sposobów ochrony przed uzależnieniami poprzez kształtowanie postaw asertywnych.

„ Nie piję. Tak wybieram”- uczniowie gimnazjum. Celem warsztatów było:

- poszerzenie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu,

- obalenie mitów na temat używek i przekazanie informacji o mechanizmach uzależnienia,

- wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę na temat metod przeciwstawiania się namowom otoczenia.

       W ramach dni profilaktyki odbyło się także szkolenie dla rodziców uczniów gimnazjum.   Program „Fatalne alkoholu skutki” miał na celu:

- ukazanie wpływu, jaki alkohol ma na życie człowieka zarówno w szkole jak i w rodzinie,

- poznanie przyczyn wchodzenia młodzieży w uzależnienia,

- ukazanie znaczenia zaspakajania potrzeb dziecka, zwracanie uwagi na istotę komunikacji w przeciwdziałaniu zachowaniom niepożądanym.

        Cieszy fakt, że w zajęciach wzięła udział liczna grupa rodziców. Prowadzone na terenie kraju badania wykazują, że z roku na rok obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Uzależnienie od alkoholu młodocianych staje się coraz bardziej poważnym problemem. Tylko dobra współpraca szkoły z rodzicami posiadającymi niezbędną wiedzę na temat uzależnień może przynieś efekty.

        Warsztaty i szkolenie przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Dni profilaktyki w szkole zorganizował Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z Zespołem Szkół w Pierzchnicy. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z dotacji Gminy Pierzchnica.

                                                                                                                   Prezes SRT

                                                                                                                  Marek Kułan

06

CZE

2014

1382

razy

czytano

1632/2777

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.